Myslíte si, že máte dostatok vitamínu D?

Urobte si v duchu rekapituláciu času stráveného v prírode, na slnku... Nedopadla v prospech dostatočného príjmu slnečného žiarenia? Žiaľ, väčšina obyvateľov vo svete je na tom rovnako –nemáme dostatok slnka a v dôsledku toho ani slnečného vitamínu D.

Lekári začínajú biť na poplach – poukazujú na jeho alarmujúcu absenciu, s ktorou súvisí široká paleta ochorení. Oprávnené ťaženie dermatológov proti neregulovanému opaľovaniu kvôli nadmernému výskytu malígneho melanómu vyvolalo opačný extrém – fóbiu pred slnečným žiarením, ktorá má spolu so zmenou spôsobu nášho života v ostatných rokoch na svedomí celosvetovú pandémiu nedostatku vitamínu D3. Akosi sme zabudli na staré známe porekadlo Kde nechodí slnko, chodí lekár, ktorého modifikácie poznali už antickí Gréci a Rimania. Nevychádzame von z interiérov, pracujeme v nadčasoch, vysedávame pri monitoroch počítačov, televízoroch či DVD, presúvame sa automobilmi... Všeobecne zabúdame na prirodzený pohyb vonku, na vzduchu, na slnku. Dnešný permanentný stres v uzavretom priestore sa výrazne odlišuje od čias dávnominulých, keď sa v ešte nepretechnizovanom a nepreelektronizovanom svete výraznejšie striedali fázy stres – relax pri pobyte v otvorenej prírode, keď zabezpečovanie našej existencie súviselo väčšmi s poľnohospodárskou činnosťou.

Slnka sa netreba báť – nikdy sa nespáľte, ale nebojte sa opáliť...

Odborníci stále viac upozorňujú na dôsledky nášho rapídneho odklonu od prirodzeného spôRapídny pokles déčka v organizme je daň za náš hektický životný štýl a fóbiu pred slnečným žiarením. Aj preto dnes viac ako 60 % populácie má nedostatok vitamínu D3, z toho asi u 25 % sa zistila jeho extrémne nízka hladina. Odhaduje sa, že v jesenných a zimných mesiacoch sa nedostatok vitamínu D3 vyskytuje najmenej u 1 miliardy ľudí. Tento problém neobchádza ani Slovensko. Na nízke koncentrácie vitamínu D3 u slovenských detí vo všetkých vekových skupinách poukázala štúdia z roku 2010 uskutočnená Klinikou pre deti a dorast A. Getlíka SZU. Veľmi nepriaznivý je fakt, že jeho nedostatok má až 77,7 % detí, najmä v jesennom a zimnom období. sobu života súvisiaceho s pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu. Táto výrazná zmena sa prejavuje aj na našom hormonálnom systéme. Vitamín D3 je vlastne prohormón, teda vysoko účinná látka, ktorá ovplyvňuje mnohé životne dôležité pochody v našom organizme. Vzniká spontánnou izomerizáciou v koži účinkom UV lúčov a tvorí až 95 % telového vitamínu D. Pre jeho dostatočnú hladinu v tele je teda dôležité predovšetkým slnečné žiarenie, ktoré nám ho pomáha premeniť na účinnú formu, nevyhnutnú pre správnu činnosť nášho organizmu. Ľudské telo vie vyrobiť 10 – 12 000 IU vitamínu D3 (1 μg = 40 IU) pri 30-minútovom opaľovaní. Tento čas však významnou mierou ovplyvňujú opaľovacie krémy s vysokými ochrannými faktormi. Už faktor 8 znižuje tvorbu D vitamínu o 95 %. Odborníci odporúčajú taký pobyt na slnku, ktorý nebude pre pokožku deštruktívny, keď sa pokožka nespáli ani intenzívne nesčervená.

Viac sa dočítate v čísle júl - august Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

 

Patrí do vydania: 
Júl - August 2012