Hádate sa?

Nerozumie, čo stále riešite? Kričíte, hádžete taniermi a potom jeden druhého sebavedome ignorujete? Nevadí, prežijete to. A váš vzťah možno tiež. Partnerský vzťah možno označiť za neustále hľadanie a to, že často pri ňom dochádza k rôznym zlomom, je jasné azda aj tomu, kto dúfa v idylickú, všetko zdolávajúcu lásku, ktorú možno dokonca i zažije. Ale určite až potom, čo spoločne s milovaným objektom okreše rozdiely a zvykne si na myšlienku, že na rozhodovanie o veciach podstatných i banálnych už nie je sám.

A to býva sakramentsky ťažké, nehľadiac na to, či sa tak deje po „single“ živote alebo niekoľkých nevydarených vzťahoch, ktoré nech skrachovali za akýchkoľvek okolností, tým najzávažnejším dôvodom bolo vzájomné nepochopenie. Učiť sa riešiť problémy a dôjsť k výsledku je prácou na celý život, ktorá od partnerov predpokladá more úsilia, ochoty, sebazaprenia. Preto je celkom pochopiteľné, že občas, ak nie sústavne, dochádza k treniciam.

Ach, akí sme odlišní

Hádky pramenia zo snahy prevychovať partnera, prispôsobiť ho nášmu ideálu, takže v konečnom dôsledku súvisia s očakávaniami, ktoré chceme previesť do praxe. Ak hovoríme o vzťahu, máme namysli to, čo pokladáme za správne a výhodné vo vzťahu k nám, nuž a celá záhada, prečo sa hádame, spočíva v tom, že aj druhá strana má o partnerskom živote svoje predstavy. Vlastné očakávania vnímame ako správne, spravodlivé, čiže keď sa okolie s nimi stotožní, všetko je v poriadku, so vzťahom sme spokojní a chceme v ňom zotrvať. Častejšie však dochádza k opačným situáciám, lebo predstavy narážajú na realitu, ktorú spolu s nami modeluje iný človek. V boji o terén, teda o získanie čo najväčšieho priestoru na realizáciu vlastných očakávaní, človek zväčša naráža na odpor zo strany partnera. Pri strete dvoch svetov svoje zohráva genetická výbava, ale aj zvyky, teda všetko to, čo sme si v priebehu dovtedajšieho života vo vzťahu k sebe i k druhým postupne vybudovali, no a potom prásk! Dáte sa dokopy s človekom, ktorý možno celkom nevedomky celý váš systém začne rozkladať. Pravda, mnoho závisí od charakterových predpokladov, ale ak čo len jeden z partnerov nemá problém dať najavo emócie a druhý sa správa podobne, máme dočinenia s veličinou, ktorú poznáme ako „talianske manželstvo“.

Viac sa dočítate v júnovom čísle Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

 

Patrí do vydania: 
Jún 2012