Maribor - Európske hlavné mesto kultúry 2012

Severoportugalské mesto Guimarães a druhé najväčšie slovinské mesto Maribor sa stali až do konca roka 2012 nositeľmi titulu Európske hlavné mesto kultúry 2012. Vlani táto česť prislúchala mestám Turku (Fínsko) a Tallinn (Estónsko). Európske hlavné mesto kultúry je titul udeľovaný Európskou komisiou a Európskym parlamentom jednému alebo dvom európskym mestám, ktoré majú možnosť počas jedného roka predstaviť svoj kultúrny a národný život, ako i región celej Európe. Mnohé mestá využívajú túto šancu, aby kompletne transformovali svoju kultúrnu štruktúru a aby sa stali uznávanými v medzinárodnom prostredí. Ak sa mesto stane Európskym hlavným mestom kultúry, v tomto meste sa rozvíjajú všetky možné umelecké aktivity.

Príležitosť pre trvalo udržateľný rast

Podľa oznámenia Európskej komisie majú obe mestá pripravený bohatý program počas celého roka. Oficiálny program sa začína v Maribore už 13. januára a v Guimarãesi 21. januára. Obsahuje mnoho divadelných, hudobných a tanečných vystúpení pod voľným nebom s dôrazom na miestnu kultúru, dejiny a špecifiká, pričom klasické kultúrne prvky sa budú prelínať s inovatívnymi riešeniami, ktoré by mali pritiahnuť najmä mladú generáciu. Náklady na kultúrne a sprievodné akcie sú financované mestskými samosprávami a z rozpočtu členských štátov. Európska komisia na tieto účely každému mestu udelila grant vo výške 1,5 milióna eur. Titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) je pre jednotlivé mestá výbornou príležitosťou prispieť k trvalo udržateľnému rastu prostredníctvom kultúry, cestovného ruchu a vytvárania nových pracovných príležitostí v rámci európskeho priestoru. Slovinský Maribor, ktorý vyšiel víťazne, do konceptu EHMK 2012 zapojil i ďalšie slovinské mestá (Murska Sobota, Velenje, Ptuj, Novo mesto, Slovenj Gradec) a vytvoril tak ďalší silný región kultúry, ktorý sa oplatí v roku 2012 navštíviť. Slávnosť otvorí premiéra opery Čierne masky slovinského skladateľa Marija Kogoja v ralizácii Slovinského národného divadla z Ľubľany a Mariboru. Okrem toho v rámci kultúrneho programu sa predstaví v každom mesiaci roku 2012 jeden z významných medzinárodných hostí. Rozsah podujatia, ktoré trvá celý rok, je veľkou výzvou. Z tohto dôvodu je zavedený postup monitorovania a poradenstva, ktorý organizuje Európska komisia s cieľom pomôcť mestám počas prípravného obdobia. Monitorovacia komisia poskytne konštruktívne poradenstvo a bude dohliadať nad tým, aby sa splnili záväzky prijaté počas výberovej etapy. Ak sa tieto záväzky a odporúčania komisie dodržia, potom bude mestám udelená cena Meliny Mercouri, ktorou budú odmenené za prípravy na podujatie v súlade s príslušným právnym rozhodnutím.

Viac sa dočítate vo februárovom čísle Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

 

Patrí do vydania: 
Február 2012