Slzy - Kvapky zdravia a dobrej nálady

Slzy čistia oči, dušu aj telo. Plakali naši predkovia, plačeme aj my. Každý má na plač síce iný dôvod, ale rovnaký cieľ. Vyplakať si dušu a tak aspoň na chvíľku odvodniť more bolesti či smútku v nej. Slzy majú však aj iné pozitíva na naše telo, preto sa z času na čas oplatí vyroniť nejakú tú slzičku.

Myšlienku starej ľudskej múdrosti, že plač je prospešný zdraviu, a to tak fyzickému, ako aj duševnému, podporujú dokonca aj mnohí vedci, ktorí sa touto problematikou zaoberajú už roky rokúce. A hoci plač je všeobecnou ľudskou skúsenosťou objavujúcou sa v každej kultúre v priebehu jej histórie, tak o tomto mysterióznom fenoméne vieme aj napriek rokom štúdia zatiaľ pomerne málo. Existuje nepochybne veľa dôvodov ako smútok, bolesť, hnev či dokonca radosť, šťastie a úľava, ktoré nás ľudí „nútia“ k plaču. Ako často a prečo ľudia ronia slzy závisí od viacerých faktorov vrátane veku, pohlavia, zdravotného stavu, povahy a spoločenských postojov toho-ktorého človeka a, samozrejme, mnohé ďalšie. Každý z nás, či už žena, alebo muž, má oči (aj) pre plač, síce s rôznou frekvenciou a intenzitou, ale má. Plačeme všetci, malí aj veľkí.

Nie je slza ako slza

Slzy sa neustále v malých množstvách vytvárajú v tzv. slzných žľazách. To z nás vie asi väčšina. Viete však, že nie všetky slzy sú rovnaké? Niekoľko štúdií totižto poukázalo na skutočnosť, že slzy, napríklad tie zo smútku či stresu, sú biologicky odlišné od sĺz vyronených napríklad pri krájaní cibule? Okrem iného každá slza robí nášmu telu inú službu.

Viac sa dočítate v novembrovom čísle Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

 

Patrí do vydania: 
November 2011