Záhada pyramídy zdravia

Súčasný hektický štýl života sprevádzaný stresom a nesprávnymi stravovacími návykmi sa podieľa na vzniku nebezpečných civilizačných ochorení až šesťdesiatimi percentami! Toto neuveriteľné číslo v sebe zároveň ukrýva i obrovský potenciál na účinné preventívne opatrenia. Dokážeme ich využiť?

Patrí do vydania: 
September 2005