Zásady stravovania podľa krvných skupín

Lekári už dávno zistili, že ani zdravé potraviny nie sú rovnako vhodné pre každého, nie každý ich dokáže bez ťažkostí stráviť.Podstatu tejto skutočnosti v podrobných štúdiách objasnil americký lekár James D´Adamo a jeho syn Peter D´Adamo.Zistili, že rozhodujúci vplyv na stráviteľnosť jednotlivých potravín má krvná skupina.

Patrí do vydania: 
Júl / August 2005