Železná lady - recenzia filmu

Margaret Thatcher (prezývku Železná lady dostala v 80. rokoch minulého storočia od ruských novín Červená hviezda v spojitosti s jej ostrými výpadmi proti bývalému Sovietskemu zväzu) bola prvá a zatiaľ jediná predsedníčka Konzervatívnej strany v Anglicku (1975 – 1990) a zároveň prvá a zatiaľ jediná predsedníčka vlády Anglicka (1979 – 1990).

Pre väčšinu súčasníkov nič interesantné a pre jej pamätníkov zasa osoba dosť kontroverzná a rozporuplná, ktorá svojimi rozhodnutiami (predseda vlády má vždy reálnu moc, ktorá má vplyv na mnoho miliónov občanov a obyvateľov jeho krajiny) vyvolala množstvo negatívnych reakcií, a ako to už býva, sem-tam sa objavila i nejaká tá pozitívna... Margaret Thatcher bola a je synonymom nekompromisného a rozhodného politika, presadzujúceho konzervatívne hodnoty a monetarizmus, tvrdo potláčajúceho vplyv odborov a obmedzovanie imigrácie. Jej životná cesta, nezávisle od sympatie či antipatie voči nej, je v každom prípade zaujímavá a plná úžasných historických skutočností, na ktorých sa priamo zúčastňovala a ktoré i priamo ovplyvňovala. Tých jedenásť rokov, ako aj cesta k týmto jedenástim rokom – to je jednoznačne zaujímavé, a aj keď by divák o nej počul iba zlomok reality, určite by to bolo pre neho zaujímavé a vzrušujúce sledovanie... Tvorcovia filmu The Iron Lady (Železná lady) mali bohatý a historicky nespochybniteľný materiál, ktorý im dával obrovské možnosti. ... Rušenie baní; deregulácia cen; privatizácia štátnych podnikov; znižovanie vplyvu štátu v ekonomike; presun časti daní na lokálnu či regionálnu úroveň; podpora apartheidu v JAR; odmietnutie požiadaviek IRA na obnovenie štatútu politických väzňov; monetarizmus; odmietnutie vstupu Anglicka do EMS (Európskeho menového systému); menšia úloha vlády a väčší podiel voľného obchodu v riadení ekonomiky; invázia na Falklandy – vojna Anglicka s Argentínou; studená vojna; zmluva s Čínou týkajúca sa pripojenia Hongkongu k nej; vojna v Perzskom zálive (tzv. druhá vojna) – oslobodenie Kuvajtu od okupácie Iraku; „bitka o Trafalgar“ (nepokoje v Londýne, ktoré vyvolali odporcovia tzv. „dane z hlavy“)... Každá z uvedených tém by mohla slúžiť na samostatné spracovanie s vysoko nádejným rezultátom, no... Oni sa uspokojili s nevýrazným a nie veľmi zaujímavým leitmotívom „Zhrdzavenej lady“, ktorá sa „zabáva“ so svojím dávno zomretým „zduchovneným“ manželom.

 

Viac sa dočítate v októbrovom čísle Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

 

Autor: 
A.Bolzicco
Patrí do vydania: 
Október 2012