Hubert J. E. – 187 rokov tradície a kvality

„Toto šampanské je vynikajúce.“ Už v roku 1896 František Jozef I. vyslovil tento kompliment na adresu sektu rodiny Hubertovcov. Tento rok si jedna z prvých mimofrancúzskych fabrík na výrobu šumivého vína pripomína už 187. výročie od svojho založenia.

Tradícia výroby šumivého vína z produkcie Hubert J. E. Sereď

Podľa legendy firmu založil mladý francúzsky vojak Johann Evangelist Hubert, pôvodom zo Champagne. Johann bol zranený počas neúspešnej napoleonskej výpravy v Rusku a pred návratom domov sa liečil vo vojenskom lazarete v Prešporku. Tu sa o neho starala krásna ošetrovateľka Paulína, do ktorej sa zamiloval a oženil sa s ňou. Mladému Johannovi učarovali okrem krásnej Paulíny aj kvalitné miestne vína a rozhodol sa založiť v roku 1825 firmu na výrobu šumivého vína.

A ako to bolo naozaj

História spoločnosti sa začala písať v roku 1825, keď bola v Bratislave založená jedna z prvých mimofrancúzskych fabrík na výrobu šumivého vína. Sídlo firmy bolo na Radlinského ulici, na miestach, kde sa dnes nachádza budova Chemicko-technologickej fakulty STU. Prepracovaná technológia a výborná kvalita vín začali prinášať firme úspechy nielen doma, ale aj za hranicami. V roku 1846 bola ocenená zlatou medailou za čistotu, vynikajúcu chuť a celkovú kvalitu, ktorou sa šumivé víno najväčšmi približovalo francúzskym šampanským.

Firma prekvitá pod vedením J. E. Huberta

Jedným z najvýznamnejších majiteľov firmy bol bratislavský mešťan Johann Evangelist Hubert, ktorý spoločne so svojou ženou Paulínou zavádzal do výroby najnovšie technické vymoženosti. Firma prekvitala a získavala množstvo ocenení na medzinárodných výstavách a súťažiach. V roku 1896 na výstave v Budapešti navštívil pavilón firmy Hubert J. E. aj cisár František Jozef I., ktorý ocenil kvalitu produktu Gentry Club slovami: „Toto šampanské je vynikajúce.“ Následne nato získala firma aj jedno z najvýznamnejších ocenení – francúzsky kríž za úspechy na medzinárodnej výstave vín v Bordeaux.

Začiatok 20. storočia priniesol krízu

Na prelome 19. a 20. storočia vyrábala firma už pod názvom J. E. Hubert značky Gentry Club extra dry, Gentry Club, Tripli sec, City sec Hubert J. E. a exportovala ich do Ameriky, Talianska, Austrálie, Ruska, Anglicka, Škótska a Indie. Prvá svetová vojna a hospodárska kríza v 1. polovici 20. storočia sa však podpísali pod pokles dopytu po šumivých vínach.

Koniec epochy Hubertovcov

V roku 1945 bola firma na základe Benešových dekrétov skonfiškovaná a následne znárodnená. Až do roku 1948 sa podnik zmietal v povojnovej kríze a prechádzal v rámci národnej správy z rúk do rúk. V decembri 1948 sa končí epocha súkromného vlastníctva firmy Hubert J. E. a s ňou aj epocha Hubertovcov ako majiteľov firmy. V marci 1949 sa podnik začlenil do národného podniku Západoslovenský liehový priemysel v Leopoldove. V roku 1952 sa prevádzka presunula do Serede, kde sídli dodnes. V okolí mesta Sereď sa nachádzala vynikajúca surovinová základňa pre šumivé vína, umožňujúca rozvoj a expanziu. A práve tu sa začala písať ďalšia kapitola vývoja firmy.

Hubert členom veľkého rodinného koncernu

Od roku 1995 je firma súkromnou akciovou spoločnosťou. V roku 2000 sa Hubert J. E. stal členom nemeckej skupiny Henkell & Co Sektkellereien KG, Wiesbaden, a začlenil sa do veľkého rodinného koncernu Oetker Gruppe. Rok 2008 bol pre spoločnosť Hubert J. E. významný aj dôvodu rozšírenia jeho portfólia o produkty spoločnosti Vitis Pezinok. Hubert J. E. sa tak stal majiteľom ochranných známok alkoholických nápojov spoločnosti VITIS Pezinok. Tento fakt sa výrazne odrazil na náraste predaja tichých vín a destilátov.

Spoločnosť Hubert J. E. sa bude aj v nasledujúcom období snažiť udržať si priazeň všetkých milovníkov dobrého sektu, predovšetkým vysokou kvalitou celého portfólia. Hubert J. E. sa takisto angažuje vo zvyšovaní osvety svojich zákazníkov. Organizuje medzinárodnú barmanskú súťaž Hubert Cup a someliérsku súťaž Hubert Thopheé. Hubert J. E. sa prostredníctvom podobných aktivít na Slovensku snaží prispievať k zvyšovaniu celkovej úrovne kultúry konzumácie alkoholických nápojov vrátane gastronómie.

 

Patrí do vydania: 
Apríl 2012