Zdravé zuby po celý život?

Áno, je to možné! Dokazujú to výsledky systematickej fluoridácie prípravkami s aminfluoridom vo Švajčiarsku! Preto dnes väčšina Švajčiarov „vo veku” nemusí siahať po zubných náhradách, slúži im ich vlastný chrup...

Problém, s ktorým sa stretávame v ústnej dutine najčastejšie, je určite zubný kaz. Čo ho spôsobuje? Zubní lekári sa zhodujú, že sú to baktérie v zubnom povlaku. Tie produkujú kyseliny, ktoré agresívne pôsobia na zubnú sklovinu, narúšajú jej celistvosť a podieľajú sa na jej demineralizácii. Predzvesťou tvoriaceho sa zubného kazu je tzv. kriedová škvrna – biela škvrna na povrchu zuba. Ak proces demineralizácie pokračuje, vytvára sa na povrchu zuba typický zubný kaz. Deštrukcia tvrdého zubného tkaniva postihuje tak mliečny, ako aj trvalý chrup. Je najrozšírenejším, a pritom najčastejšie neliečeným ochorením svetovej populácie! Švajčiarski odborníci však upozorňujú, že by tomu tak nemuselo byť. Zubnému kazu sa dá zabrániť pravidelnou hygienou a systematickou starostlivosťou. Potvrdzujú to výsledky, ktoré Švajčiari dosiahli vďaka systematickej fluoridácii zubov aminfluoridom začatej pred 50 rokmi v detskej populácii – najskôr lokálne v niektorých kantónoch a s ich výdatnou organizačnou pomocou, postupne celoplošne, na území celej krajiny. Vďaka tomu má dnes väčšina obyvateľstva vo Švajčiarsku aj vo vyššom veku len vlastné zuby a nemusí siahať po mostíkoch či čiastočných náhradách! Aj u nás sa v rámci systematickej starostlivosti o detský chrup pri pravidelných prehliadkach chrupu v predškolských a školských zariadeniach aktívne vykonávala fluoridácia zubov u detí. Po rozpade systematickej starostlivosti školskými zubnými lekármi po roku 1989, sa zodpovednosť za zdravie zúbkov detí presunula v plnej miere na rodičov. Faktom je, že skôr podporovaná kolektívna starostlivosť, keď bola predovšetkým na školu prenechaná prevencia aj ošetrenie chrupu, viedla aspoň k základnej pozornosti venovanej ochrane zúbkov detí.

Viac sa dočítate v aprílovom čísle Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

 

Patrí do vydania: 
Apríl 2011