Módny editoriál s Erikou Judínyovou


S hypnotizujúcim pohľadom, pod rúchom mocnej čiernej módy žiari Erika Judínyová

Patrí do vydania: 
December 2009 - Január 2010