Kľúč k úspechu a bohatstvu

Za ľudským úspechom je viac, ako si myslíme. Je to niekoľko kľúčových faktorov, ktoré môžu zásadne ovplyvniť náš život. Každý si je strojcom svojho šťastia, tak ako aj svojho úspechu? Malcolm Gladwell zistil, že za úspechom je oveľa viac ako to, čo si myslíme. A je to pre nás nevyhnutné vedieť. Napísal o tom knihu OUTLIERS. 

Často chceme vedieť, akí sú úspešní a bohatí ľudia? Akú majú osobnosť, talent, inteligenciu alebo životný štýl? Určite ste počuli alebo aj niekde čítali o Billovi Gatesovi alebo nejakej rockovej hviezde, alebo o inom výnimočne úspešnom človeku „Sú nadpriemerne šikovní a múdri“ alebo „Sú skutočne ambiciózni“.  Možno vám zíde na um, ako s tým súvisí váš osobný úspech. A práve tu je veľký prínos jeho knihy. Malcolm Gladwel zistil, že za výnimočným príbehom úspešnej kariéry je určitý vzorec. Je to vzorec faktorov, ktoré ovplyvňujú náš úspech, a tým aj kvalitu nášho života. A vedieť o nich môže pomôcť nám alebo našim deťom nasmerovať sa správnym smerom.

Čo má vplyv na úspech človeka

Každý z nás žije v rodine alebo komunite, sme súčasťou určitej spoločnosti. A každá spoločnosť má svoje pravidlá, ktoré boli vytvorené s cieľom zaviesť poriadok a štruktúru. Ale ako vieme, nie vždy nás podporujú alebo zastavia pred našimi činmi. A čo je najdôležitejšie, veľmi často obmedzujú práve naše možnosti uspieť. Veľmi zaujímavý je príklad mladých hokejových a futbalových hráčov. Malcom Gladwell zistil na príklade českých hokejových hráčov, že najúspešnejší hráči sú narodení práve v prvých mesiacoch roka.

viac sa dočítate v októbrovom čísle Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

Patrí do vydania: 
Október 2009