Predseda predstavenstva PSS, a. s., Ing. Imrich Béreš - Stavebné sporenie je nezávislé

O výhodách stavebného sporenia, ktoré na Slovensku pôsobí bezmála 16 rokov, asi nikto nepochybuje. Ale v súvislosti s americkou hypotekárnou krízou na svetových finančných trhoch, stavebných sporiteľov iste zaujíma, či aj oni môžu pocítiť jej dôsledky na svoje úspory v stavebných sporiteľniach. Na stabilitu systému stavebného sporenia sme sa opýtali určite najpovolanejšieho – predsedu predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., Ing. Imricha Béreša.

Dôvera voči finančným inštitúciám vo svete klesá. Majú dôvod aj stavební sporitelia obávať sa o svoje vklady?

Jednoznačne nie, nejestvuje na to skutočne žiaden dôvod. Stavebné sporenie je totiž nezávislé od svetových aj domácich finančných trhov, čo potvrdzuje aj jeho už takmer 80-ročná história v Európe.

Môžete nezávislosť stavebného sporenia vysvetliť podrobnejšie?

Veľmi rád. Stavebné sporenie pôsobí ako uzavretý systém. Znamená to, že stavebné sporiteľne takmer nenakupujú finančné zdroje na medzibankovom trhu, ale získavajú ich z dlhodobých vkladov svojich klientov. Takto získané financie ani neukladajú do iných bánk, ale poskytujú ich klientom na stavebné úvery. Systém stavebného sporenia je teda nezávislý od náhlych zmien na finančných trhoch či už doma, alebo vo svete. Vklady v stavebnom sporení sú preto bez rizika a zároveň sú výhodne úročené úrokovou sadzbou nemennou počas celého obdobia sporenia.

V súvislosti so spomínanou krízou na americkom finančnom trhu je pre vašich klientov určite dôležitá garancia vkladov a úrokových sadzieb. Aké podmienky poskytuje svojim klientom Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.?

V prvom rade treba zdôrazniť, že vklady našich klientov sú chránené Fondom na ochranu vkladov v súlade so zákonom. Úrokovú sadzbu k vkladom a štátnej prémii garantujeme vo výške až 2 % ročne. Úroková sadzba stavebných úverov závisí od zvolenej tarify stavebného sporenia a je pre klientov PSS, a. s., nemenná počas celého obdobia splatnosti úveru. V súčasnosti to môže byť buď 2,9 %, alebo 4,7 % ročne.

Ak by ste mali na záver zhrnúť výhody stavebného sporenia, čo by ste odporučili čitateľom?

Jednou z najväčších výhod je určite istota, na ktorú sa naši klienti môžu stopercentne spoľahnúť. Každý náš existujúci aj nový klient má u nás garantované vklady v súlade so zákonom, nemenné úrokové sadzby na vklady aj na úvery počas celého obdobia sporenia alebo splácania stavebných úverov. Každý člen rodiny – náš klient – vrátane detí, má nárok na získanie štátnej prémie na svoju zmluvu o stavebnom sporení. Vari jedna z najzaujímavejších výhod je zákonný nárok na stavebný úver pre každého klienta po splnení podmienok na jeho pridelenie, a určite aj zhodnotenie vkladov v šesťročnom období o 5,95 % ročne. A ako som už spomenul, nezanedbateľná, najmä v súčasnosti, je nezávislosť systému od svetových aj domácich finančných trhov. To je, myslím, dostatok argumentov na dôveru v systém stavebného sporenia.

Patrí do vydania: 
November 2008