Ohrození manažéri

Zvýšený tlak, vysoká hladina cholesterolu, stres… Najnovšie výskumy potvrdzujú, že nevhodná životospráva a zlý spôsob výživy atakuje najmä zaneprázdnených manažérov!

Patrí do vydania: 
Apríl 2005