Medzinárodný deň Dunaja oslavuje vyše 81 miliónov ľudí v 14 krajinách!

Slovensko dnes už po deviatykrát medzinárodne oslavuje rieku Dunaj, ktorá tak veľa znamená pre naše územie, prírodu a ekonomiku. Medzinárodný deň Dunaja je sviatkom aj pre ďalšie krajiny, cez ktoré táto významná rieka preteká. Súčasťou osláv, ktoré u nás prebehli pod záštitou Ministerstva životného prostredia, bolo ocenenie víťazov medzinárodnej školskej súťaže Dunajský majster umenia. Školáci vďaka spoločnosti Coca-Cola absolvovali environmentálny deň plný aktivít, ktorými vzdali symbolický hold druhej najdlhšej európskej rieke.

Medzinárodný deň Dunaja spája viac ako 81 miliónov ľudí, ktorí žijú pri rieke Dunaj a 14 krajín, cez ktoré preteká. Na význam jedného z najväčších riečnych systémov Európy je dôležité upozorniť nielen v tento deň. Dunaj je dôležitou dopravnou tepnou, ktorá odpradávna spájala viaceré krajiny, preto sa Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj už 18 rokov snaží oslavami posilňovať „dunajskú solidaritu“. Z nej jasne vyplýva, že podunajské krajiny aj napriek odlišným kultúram a dejinám majú spoločnú túžbu a zodpovednosť chrániť tento vzácny zdroj. Príroda v okolí rieky je vzácna a nenahraditeľná. Napríklad vtáctvo využíva podunajské územie na reprodukciu alebo odpočinok a získavanie potravy počas migrácie a zimovania. Ochrana podunajskej prírody bola témou medzinárodnej školskej súťaže Dunajský majster umenia. Víťazom umožnila spoločnosť Coca-Cola plavbu do vnútrozemskej delty, teda k ramennému systému Dunaja, aby sa žiaci zoznámili s podunajskou prírodou a dozvedeli sa zaujímavosti o jej faune a flóre. „Ochrana životného prostredia, správne triedenie odpadu a efektívne využívanie vody sú základné princípy, ktorými by sme sa mali riadiť všetci bez rozdielu. Preto sme sa rozhodli podporiť najmä vzdelávanie mladých ľudí a odmeniť tých najšikovnejších,“ povedal Marian Pavelka, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy zo spoločnosti Coca-Cola Hellenic. Oficiálne oslavy na Slovensku prebehli už začiatkom júna pod záštitou Ministerstva životného prostredia spolu a jeho rezortných organizácií. „Dnes si pripomíname rieku, ktorá je čistejšia a bezpečnejšia, ale zároveň chceme upozorniť aj na význam ochrany životného prostredia v jej okolí“, povedal minister životného prostredia SR Peter Žiga, a dodal: „Tento rok máme ďalší dôvod na oslavu – 20. výročie prevádzky vodného diela Gabčíkovo“.

 

Patrí do vydania: 
Jún 2012