Valentínsky test

Keď ho vidíte, vaše srdce bije ako zvon, a keď sa vám prihovorí, začnete sa chvieť. Chcete zistiť, či má potenciálny partner o vás záujem a chce s vami stráviť sviatok svätého Valentína? Ak áno, vyberte si jednu z odpovedí, ktorá vašu situáciu najviac vystihuje...

1. Ako dlho sa vám váš „objekt“ páči?

A. menej ako mesiac
B. približne mesiac
C. asi šesť mesiacov
D. rok
E. viac ako jeden rok

2. Ako často sa s ním rozprávate?

A. aspoň štyri- až päťkrát denne
B. raz alebo dva razy do týždňa
C. raz za dva týždne
D. niekoľkokrát za týždeň

3. Ako často naňho myslíte?

A. zriedkakedy
B. niekedy
C. väčšinu času
D. stále

4. On pozná vaše:

A. číslo mobilu a e-mail
B. e-mail
C. číslo mobilu, adresu, e-mail a všetky ostatné možné čísla
D. číslo mobilu, adresu a e-mail

5. Keď ho stretnete na verejnosti, ako sa tvári?

A. pozrie sa na vás, usmeje sa a pozdraví vás
B. pozrie sa priamo na vás, usmeje sa a prihovorí sa vám
C. rýchlo kývne hlavou
D. žmurkne a usmeje sa
E. je príliš zaneprázdnený konverzáciou s priateľmi a nevšíma si vás
F. jednoducho sa vám vyhýba

6. Pozval vás už na večeru či kávu?

A. áno
B. nie

7. Vaše názory sú:

A. rovnaké
B. opačné
C. nepoznám ich

8. Ak ste sa s ním v minulosti rozprávali, všimli ste si, že:

A. prikyvoval, keď ste rozprávali, a úprimne sa zaujímal o to, čo ste hovorili
B. mal zdvihnuté obočie a usmieval sa
C. potil sa a nedokázal rozprávať bez zajakávania sa
D. usmieval sa a priamo sa vám díval do očí
E. nepozeral sa vám do očí a nezaujímalo ho, čo ste hovorili

Ak sa vaše odpovede zhodujú aspoň v štyroch otázkach s tými našimi, pokojne s ním môžete ísť na rande...

1. D, E
2. A
3. C,D
4. C
5. A, B, C, D
6. A
7. A
8. A

Patrí do vydania: 
Február 2009