ORL lekári si už bez Vincentky svoje pôsobenie ani nevedia predstaviť

Svetoznáma minerálna voda Vincentka, prameniaca v kúpeľoch Luhačovice, je dlhodobo spätá s otorinolaryngológiou (ORL). Lekári ORL sú Vincentkou nadšení a využívajú jej liečivé účinky na prevenciu i ochorenia horných a dolných dýchacích ciest desiatky rokov. Akciová spoločnosť Vincentka, ktorá obnovila plnenie minerálky Vincentky do fliaš pred 20 rokmi a vyrába z nej aj produkty, podporuje rad konferencií a pracovných stretnutí odborníkov z radov ORL. Ide o inšpiratívne stretnutia, kde dochádza ku vzájomne prospešnej výmene skúseností. Na poslednej takejto odbornej konferencii ,,ORL Vincentka Fórum 2018“, v Prahe, sa v novembri zúčastnilo viac ako 130 ORL expertov z ČR a Slovenska. Usporiadala ju Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, v spolupráci s Vincentkou, a.s. Informoval o tom riaditeľ Vincentky, a.s., Ján Šumšal.

Na otázku, čo sa im vybaví pri slove Vincentka a čo želajú Vincentke do ďalšieho obdobia, účastníci konferencie odpovedali.

 

MUDr. Zdeněk Čada, PhD, Klinika ORL chirurgie hlavy a krku FN Motol v Prahe:

Vincentka je prvou voľbou liečby nádchy pri mojich deťoch a spoločnosti Vincentka by som rád zaželal veľa úspechov a mnoho vyliečených pacientov.


MUDr. Jaroslav Betka, Klinika ORL chirurgie hlavy a krku FN Motol v Prahe:

Vincentku odporúčame dnes a denne väčšine našich pacientov so zápalmi horných ciest dýchacích a všetkým pacientom po nosových operáciách, ktorých je na našom pracovisku veľké množstvo. Som fascinovaný príbehom malej českej firmy, ktorá sa v 90. rokoch nevrhla do divokej privatizácie, ale v podstate v rodinnom kruhu vybudovala veľké impérium, ktoré dodnes slúži ako príklad pre ostatné podniky v celej Českej republike. Prajem im veľa šťastia do ich ďalšieho pôsobenia.


Prof. MUDr. Jan Plzák, prednosta Kliniky ORL chirurgie hlavy a krku, FN Motol:

Keď sa povie Vincentka, tak sa mi vybaví po prvé spomienka na mladosť a po druhé moja súčasná skúsenosť s Vincentkou. Spomienka na mladosť znamená moje opakované katary horných dýchacích ciest, kedy som pri bolesti v hrdle popíjal teplú Vincentku s mliekom a mal som pocit úľavy. A moja súčasná skúsenosť, je skúsenosť daná tým, že sa venujem najmä operáciám nosa. Pacienti, ktorí sú po takto rozsiahlych výkonoch vykonaných cez nos, majú s Vincentkou veľký benefit pri hojení veľkých operačných rán. Takže tie skúsenosti ako z detstva, tak zo súčasnosti, sú veľmi pozitívne. A čo by som prial Vincentke do ďalších 20 rokov? Prial by som jej čo najviac takých užívateľov ako som ja, ktorí majú skúsenosť ako z detstva, ako aj zo svojej súčasnej praxe.


Ing. Ladislav Šumšal, zástupca Vincentka, a.s.

Kongres skončil, podľa môjho názoru bol úspešný. Pre našu spoločnosť Vincentka je to záležitosť, ktorú si veľmi vážime. Je nám cťou byť partnerom takejto udalosti. Je to jedna z niekoľkých akcií, ktoré v oblasti ORL sponzorujeme. Musím povedať, že to zapadá aj do tohto roku, kedy sme oslávili 20 ročné výročie našej spoločnosti. Je to akési zavŕšenie našich aktivít a našich sponzorských príspevkov v oblasti zdravia a podpory zdravia pomocou prírodnej minerálnej liečivej vody Vincentka. Takže pre mňa je to záležitosť, z ktorej mám dobrý pocit a dúfam, že bude pokračovať aj v budúcom roku a rokoch ďalších.


Doc.MUDr. Jan Vokurka CSc, Nordijsk Universität, UMEA, ŠVÉDSKO

 Čo sa mi vybaví, keď počujem Vincentka? Vybaví sa mi rodina Vokurková, to znamená tá vetva môjho otca, ktorá  je vlastne spätá s Luhačovicami, resp. s Vincentkou. Môj pradedo prišiel do Luhačovíc na konkurz vtedajšej akciovej spoločnosti ako záhradník, jeho syn Jozef Vokurka, môj dedko, mal ekonomické vzdelanie, bol riaditeľom za prvej republiky, ale potom po roku '48 bolo podmienkou riaditeľovania v kúpeľoch všeobecne v Českej republike, alebo v Československu, byť lekárom a to spĺňal až môj otec. Zhoda okolností ho doviedla do Luhačovíc a bol tak riaditeľom kúpeľov. Takže to je to prvé čo sa mi vybaví pod pojmom Vincentka. V spojitosti so svojou profesiou Vincentka pre mňa znamená prostriedok ošetrovania pacientov, ktorých operujeme. Výplachy Vincentkou, výplachy nosa a horných dýchacích ciest Vincetkou, je prakticky to najlepšie čo môže byť, pretože Vincentka má optimálne zloženie, ktoré je veľmi prijateľné nášmu vnútornému prostrediu. Je to minerálka, ktorá je ľahko hypotonická, mineralizovaná a na sliznicu horných dýchacích ciest pôsobí optimálne. Takže to je to druhé čo sa mi vybaví, keď počujem Vincentka.

 

Čo by som želal jubilujúcej spoločnosti Vincentka do budúcna? Zase spomeniem svojho otca, ktorý ako riaditeľ Kúpeľov Luhačovice, vždy hovoril: Vieš, je dôležité aby v tom kúpeľníctve vždy prevážil ten imperatív, byť prospešný pacientovi, nad tou komerciou. A to by som presne prial Vincentke, aby tak ako doteraz stále ctili, a to oni robia, ctili právo chránených zdrojov, aby sa zdroje nevyčerpávali. A to je to šťastie, ktoré ich môže stretnúť, že budú stále robiť svoje kvalitné výrobky v takom množstve, ktoré je prijateľné a ktoré nevkročí do výlučne komerčnej bázy. Keď vezmeme niektoré minerálne vody, tak keď im spočítate trebárs výdatnosť toho prameňa, tak viete, že jednoducho niektoré minerálne vody nemôžu z toho prameňa byť, pretože prameň tú kapacitu nemá a navyše, keď sa prečerpáva, tak môže úplne skončiť. Takže želám Vincentke, aby mala to šťastie a stále myslela hlavne na životné prostredie, na zachovanie tej sily, tej hlbinnej sily, ktorú Vincentka má.


MUDr. Vojtech Kavečanský PhD., ORL Humenné, s.r.o., 1.chirurgická klinika FN L.Pasteura, Košice 

Pri slove Vincetka sa mi vybaví minerálna voda, ktorá nám výrazne pomáha v liečbe pacientov s chorobami nosa a prínosových dutín hlavne v pooperačnom období. Vincentke k jubileu prajem ďalší rozvoj, ktorý prispeje k liečbe pacientov i mnohým ľuďom v živote, hlavne v pooperačnom období.

 

Vincentka je darom z hlbín kryštalicky čistej treťohornej prírody. V súčasnosti sa vyváža na Slovensko, do Ruska, na Ukrajinu a v menšom množstve do Maďarska, občasné dodávky smerujú aj do USA a nedávno sa obnovili do Číny a Rakúska. Vincentka, a.s., dodala na trh, za 20 rokov od obnoveného čerpania, 64 miliónov fliaš a celý rad ďalších prírodných liečivých produktov - nosové spreje, sirupy, zubné pasty, pastilky, preplachovací koncentrát Nasalis a krémy. Vincentka je vhodná na prevenciu i liečenie a to hlavne pri ochorení horných aj dolných dýchacích ciest, slizníc dutiny ústnej aj nosnej, pri ochoreniach žalúdka, diabete melitus a ako zdroj minerálov a stopových prvkov.

 

Akciová spoločnosť Vincentka Luhačovice slávi v tomto roku 20.výročie obnovenia plnenia Vincentky do fliaš a k výročiu usporiadala niekoľko akcií. Napríklad Deň otvorených dverí 28.septembra 2018, kedy sa krstil nový paletizačný robot Vincent, ale aj nový maskot firmy - plyšová hračka dinosaura, premiérový film nazvaný Vincentka zdravie z hlbín prírody, brožúra k 20.výročiu a redizajn webových stránok.

 

Viac informácií je na www.vincentka.cz.

Patrí do vydania: 
November 2018