Vernisáž výstavy Vladimíra Kiseljova v Audi Exclusive Gallery v Bratislave

Obrazy Vladimíra Kiseljova vyjadrujú komplexné synestetické vnímanie sveta - vníma hudbua všetky vnemy farebne a svojimi obrazmi teda prepája všetky zmysly diváka - farby, fi lozofický význam, hudbu, pohyb, priestor a čas - čo spôsobuje rozšírenie cítenia a vedomia diváka. Svojou tvorbou tvorí harmóniu sfér, jednotu, súlad a lásku.

Patrí do vydania: 
Júl-August 2017