Recenzia filmu: LADY GAGA - tajný svet

Hodnotenie dokumentárneho filmu je vždy zložité. Dokument sa totiž zväčša opiera o fakty a realitu, ktorú však autor poskladá do ním videného sveta. Každý strih, jeho dĺžka, uhol záberu či akcenty sú nástrojmi autorovho zámeru vyjadriť svoj názor k spracovávanej téme. V prípade dokumentárneho filmu „ LADY GAGA - tajný svet“ autorka Maureen Goldthorpe vybrala tie etapy a momenty zo života Lady Gaga, ako aj Stefani Joanne Angelina Germanotta (skutočné meno Lady Gaga), ktoré podľa nej zohrali v jej kariére rozhodujúce alebo významné úlohy.

 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že Maureen Goldthorpe je v biografických filmoch skúsená autora (Justin Bieber – A Rise to Fame /2011/; Taylor Swift – Just for You /2011/; Michael Jackson – Life, Death and Legacy (2012) etc.), je prirodzené od nej očakávať väčší a hlbší ponor do života tej ktorej hviezdy hudobného sveta. Aj keď ctiteľom a ctiteľkám, fanúšikom a fanúšičkám film o Lady Gaga bude vždy tým najkrajším a najpríjemnejším umeleckým zážitkom, pretože zobrazuje ich idol. Z hľadiska faktografického, profesionálneho i zmyslového však samotný film kĺže po povrchu a nevstupuje do skutočne „Tajného sveta Lady Gaga“.

 

Napriek skutočnosti, že o Lady Gaga hovorí vo filme mnoho ľudí (Helia Phoenix, Ashley Pearson, Roberto, Dan Wootton, či Michael Bolton alebo Nadir Khayat), divák sa dozvie iba o ich obdive voči jej pracovitosti, húževnatosti, kreativite a širokospektrálnom talente, no o nej sa de facto divák nedozvie nič. Ak opomenieme tak trochu pravdivé klišé - klasickú taliansko-americkú rodinu, opierajúcu sa o striktný katolícky základ, z ktorého sa Stefani vymanila, v skutočnosti sa o nej nedozvedáme skoro nič ... Ako, prečo, na základe akého popudu sa rozhodla nastúpiť takú strastiplnú cestu za svojou sebarealizáciou? … Chcela sa stať vždy iba speváčkou, hviezdou, populárnou osobou, celebritou... A ktorý mladý človek by nechcel byť práve takým? … Z miliardy miliarda! … Veľmi skoro sa však po takejto individuálnej vzbure voči konvencii objavia prvé neúspechy či sklamania. A následne sa väčšina z nich, svojím vlastným ratio, nechajú presvedčiť, že to nie jej ich skutočná životná cesta. Z pohodlnosti či strachu sa rýchlo podriadia ceste, ktorú im naprogramovali ich najbližší a dokonca s veľkým uľahčením túto cestu prijímajú za svoju a doterajšie „zablúdenie“ považujú za vrtochy mladosti. Stefani bola, podľa autorky filmu, vynikajúca žiačka na prestížnej katolíckej škole. Bola čistá, dôverčivá, úprimná... No ani slovkom sa nezmienila, čo spôsobilo,  že opustila rodinu, ak juvôbec opustila. Čo bolospúšťačom jej novéhoživota, jej novej cesty? …Iba v malých náznakovmožno dedukovať, že Stefani si siahla skoroaž na dno ľudského poníženia či morálky...Jej „malé monštrá“, jej diváci a fanúškovia,možno majú pôvod v jej obrovskom monštre,ktorým pravdepodobne musela byť onasama v určitom období. Jej spolupráca sospeváčkou Lady Starlight (Colleen Martin)ju s konečnou platnosťou zbavila aj týchnajposlednejších zábran z hľadiska konvenciea bontónu.

 

 

Čisté a dôverčivé dievča sazmenilo na burlesknú spievajúcu tanečnicu,čo možno jednoducho nazvať – spievajúcoustriptérkou. Drogy a alkohol boli pre tentospôsob života úplnou samozrejmosťou a akoto už zväčša v živote býva, maličkosť všetkozmenila a posunula jej život, profesionálnyživot speváka do vyššieho levelu. Toutozmenou, týmto šémom bol Don Lorenz, známyhlasový poradca, ku ktorému sa údajnedostala tak, že jej pospevovanie v obchodes hudobnými nosičmi si všimol predavač,ktorý jej dal na neho kontakt, pretože DonLorenz bol jeho bratrancom... Údajne to bolotak... A možno to bolo úplne inak.Poslušná a dôverčivá Stefani sa zmenilana Lady Gaga. Na živel, ktorý fascinovala motivuje mladých ľudí, pretože je nekonvenčná,provokatívna, nepríjemne úprimná.Ak by bola iba speváčka, bola by možnojedna z mnohých... No ona je aj tanečnicaa choreografka/pravdepodobne vďakaLady Starlight/, návrhárka kostýmov, masieka účesov, šoumenka, aktivistka, producentka...Scéna je pre ňu akýmsi bitevnýmpoľom, kde môže dominovať a excelovaťjedine Lady Gaga, nikto iný... Drzosť a nekonvenčnosťsa stali hlavným ťahúňom premasy a ak sa k tomu priradí slušný spev,vizuálna nápaditosť a vynikajúci rytmus, ktorýje základom pre veľkolepé choreografie,tak už nič nestojí v ceste tomu, aby sa LADYGAGA stala svetovou hviezdou šou biznisu.A ona sa ňou stala. Nezávisle od toho, či juprijímate alebo nie, či ju akceptujete alebonenávidíte. Ona tu je, pre túto chvíľu, pretúto dobu. Je vedúcou osobnosťou pre miliónymladých ľudí, korí ju nasledujú a možnoani nevedia prečo... Je skrátka nekonvenčnáa svojou charizmou privádza mnohých priamaž do nepríčetnosti... A práve to sa mnohýmmladým ľuďom páči.... Ona totiž kopedo tých, do ktorým oni nedokážu kopnúť.Oni sa boja ich čo i len dotknúť... No LADYGAGA ich potrestá aj za nich!

 

 

…Zaujímavosťou filmu „ LADY GAGA – tajnýsvet“ je skutočnosť, že v ňom nezaznieani jedna jediná melódia jej piesní... Ibauniverzálny podmaz vytvára primeranúnáladu. A to je značná odvaha autorky filmuMaureenGoldthorpe. Odvaha, ktorú trebakvitovať, no na druhej strane dosť laxnepristúpila k samotnej Stefani. Je nespochybniteľné,že Lady Gaga musela vylúčiť Stefanizo svojej existencie, pretože by ju zahubila...Diváci totiž nechcú Stefani, oni chcú LADYGAGA. Lady Gaga bojuje za nich a to tak,ako oni nedokážu... Oni sú de facto Stefani...A Stefani je ako jej fanúšikovia, ako jejdiváci, ako jej „milé monštrá“.Dokumentárny film „ LADY GAGA - tajnýsvet“ bude pre ctiteľov a fanúšikov LadyGaga úžasným filmom a určite nedajú naňdopustiť ani jedného krivého slova... Notrošku súdnejší diváci by očakávali trochuviac z toho jej “tajného sveta“. Niet pochýb,že jej „tajný svet“ nekončí iba pri zistení, žespod sukne, počas koncertu, sa jej údajneniekoľkokrát objavil penis... Umelý aleboskutočný, to autori filmu neobjasnili.Napriek skutočnosti, že v súčasnosti sapopulárna hudba, či hudba vo všeobecnostistáva iba časťou veľkej a výpravnej vizuálnejšou, hudbu najlepšie možno prijímať so zatvorenýmiočami... Vtedy je hudba najkrajšia,najdokonalejšia, najpravdivejšia... A nemôžesa skryť za žiadne kulisy, kostýmy, masky...Ak vnímate iba hudbu, vtedy máte možnosťpochopiť a prijať všetky jej nuansy a odtiene,v celej škále majstrovstva jej autora. A právepreto je svet skutočnej hudby univerzálnya pre prijímateľa neopakovateľný a nezabudnuteľný.Skúste vnímať aj hudbu LadyGaga so zatvorenými očami... Je viac akopravdepodobné, že niečo zaujímavé v nejnájdete... Určite.

 

 

/Pôvodný názov: LADY GAGA´S SECRET WORLD /LADY GAGA - tajný svet/; USA; 60 min.; dokument; produkcia: Maureen Goldthorpe; výkonný producent: Brian Aabech; réžia: Maureen Goldthorpe; hudobné podklady: Steve McNerney a Matt McNerney; strih: Joe Kaye; komentár: Lauren Carter; masky: Natasia Demetriu; vo filme vystupujú: Michael Bolton (spevák), Nadir Khayat (Red One), Helia Phoenix (biografka Lady Gaga), Dan Wootton (showbiz novinár), Ashley Pearson (showbiz novinárka), Roberto (Capital FM – UK) etc.; DVD – vyrobené v roku 2012.

 

 

Autor: 
A. Bolzicco
Patrí do vydania: 
Jún 2015