Jaroslav Novák Umenie zmýva z duší prach každodennosti

Narodil sa 28. decembra 1961 v Trenčíne. Vysokoškolskú prípravu absolvoval u akad. mal. Daniela Fischera. V rokoch 1981 – 1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u doc. Ivana Vychlopena, doc. Milana Rašlu a na oddelení úžitkovej grafiky u prof. Ota Luptáka. Od roku 1998 žije a tvorí v Sládkovičove. Po skončení štúdií sa začal venovať grafickému dizajnu a neskôr i výrobe obalovín, tlači a reklame. Sporadicky sa rozvíjali i jeho voľné maliarske aktivity a od roku 2014 sa venuje výlučne voľnej maliarskej tvorbe.

Kedy nastal vo vás prerod a súčasne presvedčenie, že sa budete venovať výlučne maľbe a voľnej tvorbe a nie grafickému dizajnu a reklame, v ktorej ste dlhé roky pôsobili?

To prichádzalo tak postupne ako išiel život, takže ten prerod bol postupný. Nie je presný dátum ani hodina. V roku 2015 dozrelo presvedčenie a rozhodnutie venovať sa systematickejšie maľovaniu. Namaľoval som viac ako 100 obrazov, a urobil som prvú výstavu. To bolo v roku 2019.

 

Aký máte vzťah k umeniu a osobitne výtvarnému umeniu?

Ja to milujem. Umenie zmýva z duší prach každodennosti. Toto je podľa mňa tá najlepšia definícia umenia. S umením je život omnoho bohatší.

 

Pri prenesení na plátno využívate hlavne akryl, olej a emailový lak. Používate aj iné umelecké techniky?

Používam hlavne tieto tri, lebo mi vyhovujú. Každá je jedinečná. Používam aj ich kombináciu. Neváham použiť aj iné techniky, ak to tak cítim. A samozrejme kresba.

 

Pri maľbe sa riadite len svojou víziou alebo máte nejaký vzor v slovenskom či vo svetovom umení?

To je ťažká a zároveň aj ľahká otázka. Nemám vedome nejaký vzor, ktorý by som kopíroval alebo sa mu chcel podobať. To je tá ľahšia časť odpovede.

 

Súčasne áno, som vnímavý človek a všetko čo vidím, cítim a počujem ma ovplyvňuje v tvorbe, ale aj v živote. To potom moje vedomie a podvedomie spracuje, výsledkom je názor, poznanie, emócia, čo sa odzrkadlí na tvorbe. Samozrejme, že tento proces viem ovplyvniť a smerovať svoje zameranie. Ale nie úplne. Čo je aj dobre, lebo my sme produktom prostredia, emócii, skúseností, myslenia, podvedomia, vedomia, okolností, náhod...

 

Snažím sa nasať všetko, čo je inšpiratívne. V tomto smere si nedávam žiadne mantinely. Nechať sa inšpirovať a byť inšpiráciou. Myslím, že to je dôležité v tvorbe, ale aj v živote. A pri tom zostať sám sebou. A to je tá druhá časť odpovede.

 

V čom spočíva podľa vás osobitosť alebo originalita vašich obrazov? Akú ideu v sebe skrývajú?

Tak toto by som radšej prenechal na kritikov umenia a verejnosť, lebo obrazy by sa nemali rozprávať, obrazy by sa mali pozerať. Napriek tomu začal by som uvedomením, že obraz je len farba na plátne. Aj ten najrealistickejší obraz je vlastne abstraktný lebo je to len farba na plátne. Toto uvedomenie pre mňa, ako tvorcu je veľmi dôležité. Znamená to slobodu. Znamená to, že na obraze je všetko dovolené. Chápte ma správne. Na obraze. Znamená to slobodu. To, ako to vníma okolie, je niečo iné. To je o nadstavení vlnovej dĺžky.

 

Podľa mňa definícia majstrovstva je poznať pravidlá a remeslo. Definícia virtuozity je poznať pravidlá, remeslo a zabudnúť na ne. A o to ide. Ale môže to byť aj inak.

Na druhej strane, obraz nie je len farba na plátne. Je to zhmotnenie myšlienky, emócie, vnímania, svetonázoru, osobnosti, ľudskosti, kultúry...

 

Kolorizmus a kresba je podľa odborníkov stavebným prvkom vášho veľkorysého maliarskeho štýlu. Aké posolstvá resp. odkazy ňou chcete sprostredkovať?

Podľa mňa kresba je informácia a farba je emócia. Niekto by mohol namietať, že to nie je tak. Vždy je to kombinácia. Aj kresba môže byť emóciou a farba informáciou. Je tam to vzájomné prelínanie. Niekto to má exaktnejšie definované niekto vôbec. Toto prenechávam viac na podvedomie a intuíciu.

 

Akú úlohu vo vašej tvorbe zohráva pocitový svet?

Pre mňa pocitový svet je tým najsilnejším čidlom. Človek je tvor emocionálny, nie racionálny. Vníma svet cez emócie. Poznanie je len veľmi malá časť toho, čím sa môžeme riadiť. Svet, vesmír a všetko okolo nás je toľko informácii, že všetko naše poznanie nezahrňuje ani zlomok tohto. Nepoznáme ani sami seba. Keby toto napísal niekto pred pár rokmi, nahnevalo by ma to. Čím som starší, tým viac si to uvedomujem. Dúfam, že to vidno aj na obrazoch. Takže moje obrazy sú predovšetkým emóciami.

 

Tvoríte aj na objednávku alebo sa riadite len svojím videním a cítením?

Ak by bola objednávka ktorá by ma zaujala, možno by som neodolal. Inak ale dávam prednosť slobodnej tvorbe.

 

Pomáha vám umenie aj v živote?

Samozrejme. Umenie je večné, je to chrám duše. Bez toho neviem žiť či už ako divák, alebo tvorca. Umenie je pre mňa to, ako vnímam svet, cez aký kanál sa na svet pozerám.

 

Pamätáte si, aký najväčší kompliment ste dostali za svoju tvorbu? Alebo, čo pre vás bola doteraz najväčšia pocta resp. ocenenie vašej tvorby?

Áno, bolo ich viac.

 

Aký je váš pracovný deň a režim? Kedy máte najväčšiu kreativitu a čo je pre vás najväčšou inšpiráciou vo vašej tvorbe?

No comment.

 

Aký odkaz chcete svojimi obrazmi odovzdať ľuďom?

Stať sa troškou inšpirácie pre slobodu a kreativitu v myslení a cítení. Prispieť k tomu, pozerať sa na svet ako na zázračné miesto, kde je všetko čarovné, stačí sa len lepšie pozrieť.

 

Kto alebo čo najviac v živote ovplyvnilo vašu tvorbu?

Keby som to vedel. Mňa dennodenne ovplyvňuje množstvo inšpirácií, ktoré sa mi zapisujú tam niekde, kde čakajú na vhodnú príležitosť, aby sa mi pripomenuli. Ale asi som tiež mal šťastie na ľudí okolo seba, ktorí boli mojou inšpiráciou. Či už od útleho veku to bola moja mama, otec, moja rodina, učitelia a všetci ľudia, ktorých som stretol na svojej ceste.

 

Robíte výstavy na mnohých miestach. Kde majú ľudia o výtvarné umenie podľa vás najväčší záujem a kde najčastejšie vystavujete svoje diela?

Tam, kde je pokiaľ možno najväčšia koncentrácia ľudí, kultúry a turizmu, kde to proste žije. Tam, kde sú ľudia ochotní pozrieť sa aj na iné veci, ako len na honbu za živobytím. Ako sa hovorí v obchode, miesto je všetko. To platí aj pre umenie. Tak tam som ešte nevystavoval.

 

Čo najradšej robíte vo voľnom čase?

To je asi v noci, keď spím. Ja to mám asi inak. Nepoznám túto kategóriu. Ja som väčšinou aktívny. Neviem, aký je rozdiel medzi voľným a nevoľným časom. Poznám len aktivity, ktoré robím rád, a ktoré trošku menej.

 

Aké je vaše životné krédo alebo slogan, ktorým sa ako umelec a človek riadite?

Mám dva také slogany ktoré ma vzpružia, keď to potrebujem. Človek je jediný tvor na zemi, ktorý dokáže svoju nevýhodu obrátiť na svoju výhodu. Nemožné je len jedna z možností.

Patrí do vydania: 
Jún 2021