Mária Mlčochová - Najlepší medzi vynikajúcimi

Krištáľové krídlo predstavuje a oceňuje najvýznamnejšie osobnosti Slovenska. Členovia poroty a reklamní partneri dokázali za uplynulých deväť rokov založiť výnimočnú slovenskú tradíciu. Retrospektíva doterajších ročníkov je ukážkou, že toto ocenenie má svoj význam. Je jedinečné v tom, že vzniklo na Slovensku a kladie do povedomia osobnosti, ktoré široko vplývajú na kultúru Slovákov nielen z pohľadu prítomnosti, ale aj dejín. O význame tohto podujatia a jeho najbližších perspektívach sme sa porozprávali s jeho riaditeľkou a autorkou Ing. Máriou Mlčochovou.

Čo znamená pre Slovensko udeľovanie ocenení Krištáľového krídla?

Slovensko je pomerne malý štát, ale má svoju bohatú históriu. Jeho kultúra, šport, veda, umenie, publicistika, ale aj ostatné oblasti spoločenského života dosahujú európske a v mnohých prípadoch i svetové parametre. Preto je tu Krištáľové krídlo. Inde vo svete majú svojho Oscara, Grammy, Nobelovu cenu a iné ocenenia pre výrazné osobnosti.

Kto sa môže stať laureátom ocenenia Krištáľovým krídlom?

Hľadáme vždy toho najlepšieho medzi výnikajúcimi. Je to teda poklona a odmena za nadpriemerné ľudské výkony. Laureátom sa môže stať každý, kto v hodnotenom roku v niektorej z kategórií Krištáľového krídla dosiahol výnimočný výsledok, svojou prácou a konaním zviditeľnil našu krajinu.

Krištáľové krídlo je teda súčasne aj akýmsi symbolom?

Áno. Určite nesie v sebe veľa symboliky. Boh a či príroda nedala človeku krídla. Každý z nás si ich musí nájsť sám. Niektorí ich nehľadajú, iní sa s nimi narodia. Krištáľ je čistý a krídlo z neho je symbolom jasnej a priezračnej myšlienky. Vždy patrilo a patrí ľuďom, ktorí sa vedia povzniesť nad všedné okamihy a doletieť čo najďalej. Všetkým laureátom ceny Krištáľové krídlo želáme, aby ich nikdy neopustila tá zázračná schopnosť – lietať! A preto im odovzdávame tento malý symbol – krídlo z krištáľu.

Akú úlohu zahráva porota pri oceňovaní jednotlivých kategórií?

Pri nedávnom IX. ročníku sa zišla dvadsaťjedenčlenná porota, zastupujúca všetky kategórie, niektoré aj viacnásobne. Pri hodnotení sa často zdôrazňovalo, že takéto ocenenie by si zaslúžili aj mnohí iní. Nemusí byť ocenený ani majster sveta, keď môže ísť o disciplínu, ktorá nemá veľkú konkurenciu. Krištáľové krídlo môže získať aj športovec, ktorý síce nie je v prvej desiatke na svete, ale z titulu popularity, masovosti a náročnosti dosiahol nadpriemerný – výnimočný výkon a všimol si ho svet a tým vstúpilo do povedomia aj Slovensko. Práve výnimočnosť každého oceneného Krištáľovým krídlom je inšpiráciou pre nás, aby sme ju udeľovali s rovnakou vážnosťou a úctou, aká mu prináleží. Podujatie je jedinečné v tom, že vzniklo v našej krajine. Uplynulé ročníky sú toho dôkazom. Porota a dnes i verejnosť sa skláňa pred všetkými, ktorým nestačí držať sa pri zemi a cítia v sebe povinnosť obohatiť svojím pozitívnym konaním život iných.

V akých kategóriách udeľujete Krištáľové krídlo?

Krištáľové krídlo je udeľované za hudbu, divadlo a film, šport, medicínu a vedu, publicistiku a literatúru, hospodárstvo, bankovníctvo a financie a výtvarné umenie a architektúru. Odovzdávame ešte cenu za celoživotné dielo a napokon mimoriadnu cenu (za celoživotné dielo, pri dosiahnutí životného jubilea, in memoriam, za dosiahnutie úspechu mimo hraníc SR, za výnimočný čin roka). Porota má však právo v niektorej kategórii cenu aj neudeliť. I z toho vyplýva, že nepristupuje k tejto neľahkej práci formálne, ale s plnou zodpovednosťou.

Pred Vami je jubilejný X. ročník Krištáľového krídla. Toto výnimočné podujatie by si zaslúžilo začať písať novú históriu. Ako sa rozbieha príprava?

Úspech a vážnosť doterajších ročníkov Krištáľového krídla posunuli toto podujatie do inej roviny. V súčasnosti vzniká požiadavka, aby táto cena bola udeľovaná v prostredí, ktoré súvisí s históriou Slovenska nielen v myšlienkovom posolstve, ale aj vo výtvarno-scénickom prevedení so špeciálnym galaprogramom vo výpravnom teatrálnom štýle, s chorálmi veľkého speváckeho zboru, s dramatickým hudobným sprievodom a napokon aj v netradičnom priestore. Keďže táto cena patrí celému Slovensku a nielen Bratislave, miestom konania, ktoré cítime ako symbol v harmónii s našou myšlienkou, je hrad Devín. Stojí na mohutnom skalnom brale nad sútokom riek Dunaja a Moravy. História Devína sa začína 5 000 – 3 500 rokov p. n. l. Bol súčasťou Rímskej ríše, Veľkej Moravy, prítomnosti Slovanov na našom území. Potom v polovici 19. storočia symbolom slávnej národnej samobytnosti a od roku 1836 miestom výletov Štúrovcov. Emocionálny, kvalitatívny a výtvarný efekt môžeme dosiahnuť tak, ak využijeme práve toto prostredie. Ďalšou alternatívnou je niektoré divadlo Slovenska v spojení s exteriérom divadla tak, aby súčasťou galavečera bol aj program v exteriéri s veľkoplošnou obrazovkou pre hostí, ktorí sa do divadla nedostanú. Tradíciu a neporovnateľnosť docielime aj tým, že prezident, parlament a vláda Slovenskej republiky podporia a prijmú Krištáľové krídlo ako produkt demokratického Slovenska. Veríme, že pochopenie a podpora súčasných najvyšších predstaviteľov Slovenska zaručí, že Krištáľové krídlo sa vymaní z komerčných programov a stane sa naozajstným, významným a životaschopným produktom tejto krajiny. Udalosťou roka sa Krištáľové krídlo stane vtedy, ako si ho za svoje vezme aj verejnoprávna televízia a bude sa môcť stať posolstvom pre všetkých občanov SR.
-joz-

Patrí do vydania: 
Júl - August 2006