Andrej Reiser - Po prvýkrát na Slovensku

Andrej Reiser sa narodil v Žiline v roku 1949. Po roku 1968 rodina odišla do Spolkovej republiky Nemecko, kde Andrej vyštudoval fotografiu na renomovanej škole v Essene. Reiserove fotografie boli publikované vo viacerých prestížnych časopisoch, ako Stern, Der Spiegel, FAZ-Magazin, Fortune, GEO a ďalších. Získal niekoľko významných ocenení.

Patrí do vydania: 
Február 2006