Cameron Diaz - V živote idem za každou šancou

„To, čo v živote ľutujem, nie je to, čo som urobila, ale to, čo som neurobila.“

Patrí do vydania: 
Február 2006