Detoxikácia - očistná kúra zdravia

Nikdy doteraz nebolo ľudstvo vystavené takému množstvu škodlivých látok, s akým dnes prichádza do styku na celom svete. Nesprávna výživa, pesticídy, chemikálie, ťažké kovy, exhaláty… Vhodným detoxikačným programom či krátkodobým pôstom však môžeme nežiaduci vplyv týchto zdraviu nebezpečných škodlivín znížiť na minimum!

Patrí do vydania: 
Jún 2005