Správny chlap so srdcom na správnom mieste

Nadácia Orange opäť udelila každoročné ocenenie Srdce na správnom mieste. V tomto roku ho prvý raz získal muž, Ondrej Oláh z Divína. Za takmer 15 rokov svojej existencie v spolupráci s neziskovými organizáciami pomohla Nadácia Orange už tisíckam ľudí. V roku 2013 rozdelila finančné prostriedky v celkovej sume vyše 900 000 eur. V rámci dlhodobo najúspešnejšieho grantového programu Darujte Vianoce rozdelila doteraz najvyššiu sumu 65 000 eur, pričom Nadácia Orange prvýkrát pomáha aj prostredníctvom Facebooku.

/zľava: Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange, Ondrej Oláh, laureát ocenenia Srdce na správnom mieste, Iveta Malachovská, členka Správnej rady Nadácie Orange./

 

Srdce na správnom mieste

V rámci grantového programu Darujte Vianoce udeľuje Nadácia Orange od roku 2005 špeciálne ocenenie Srdce na správnom mieste. Ocenenie je určené človeku, ktorý sa dlhodobo zapája do programu Darujte Vianoce a preukáže mimoriadne úsilie, obetavosť, citlivý a nezištný prístup. Tento rok je jeho laureátom po prvýkrát muž – Ondrej Oláh z Divína.

 

Ondrej Oláh, pedagogický asistent na Základnej škole v Divíne, sa do programu Darujte Vianoce zapojil už po šiestykrát. Keď po prvý raz uspel so svojou žiadosťou, zorganizoval vďaka podpore Nadácie Orange vianočné posedenie pre rómske deti zo Základnej školy s materskou školou v Divíne a ich rodičov. V nasledujúcich ročníkoch sa zameral na rodiny v hmotnej núdzi a celkovo doposiaľ pomohol prežiť krajšie vianočné sviatky 4 rodinám, 6 dospelým a 16 deťom. Tento rok sa rozhodol pomôcť rodine s piatimi deťmi, ktorá si toho v poslednom čase veľa vytrpela. Príjem rodiny tvoria len dávky v hmotnej núdzi, z ktorých musia splácať aj dlhy. Pán Oláh im s pomocou Nadácie Orange spríjemní vianočné sviatky a finančné prostriedky použije na nákup teplého oblečenia, obuvi, darčekov pre deti a potravín na prípravu vianočnej večere.

 

Darujte Vianoce

Charitatívny program Darujte Vianoce je dlhodobo najúspešnejším grantovým programom Nadácie Orange. Prostredníctvom neho môže ktokoľvek poslať Nadácii Orange projekt, cez ktorý by rád spríjemnil vianočné sviatky ľuďom, s ktorými sa osud nemazná. V tomto roku dostala Nadácia Orange doteraz najviac – 495 žiadostí o pomoc. Z celkového počtu vybrala hodnotiaca komisia 238 príbehov, medzi ktoré Nadácia Orange rozdelí prvých 50 000 eur z celkovej sumy 65 000 eur. Pomôže tak splniť sny o príjemných sviatkoch stovkám chorých, opustených, ľudí bez domova či v núdzi. Všetky príbehy podporené v aktuálnom ročníku programu Darujte Vianoce nájdete na stránke Nadácie Orange (www.nadaciaorange.sk). Aj ďalších 70 príbehov, ktoré neboli podporené v prvej fáze grantového programu, má však ešte možnosť získať podporu. Prostredníctvom portálu www.dakujeme.sk im totiž môže aj tento rok široká verejnosť poukázať príspevok v ľubovoľnej výške. Nadácia Orange k takto darovanej sume pridá rovnakú čiastku (do maximálnej sumy 150 eur na jeden projekt a do výšky požadovanej podpory) a celkovo takto rozdelí ďalších 15 000 eur. Tento rok Nadácia Orange pripravila v rámci programu ešte jednu novinku. Na svojej novej stránke na sociálnej sieti Facebook umožňuje ľuďom pridať „Like“ a rozsvietiť ním svetielko na virtuálnom vianočnom stromčeku. Za každé svetielko daruje nadácia 1 euro na príbehy programu Darujte Vianoce.

 

/zľava: Jakub Ptačin, OZ Back-space, Svetluše Rajnincová, KC Aktivity, Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange, Oľga Valentová, OZ Liga za duševné zdravie a Barbora Paulenová, členka hodnotiacej komisie./

 

Nadácia Orange v roku 2013

Za svoje takmer pätnásťročné pôsobenie sa stala Nadácia Orange najdôveryhodnejšou firemnou nadáciou na Slovensku. Svoje filantropické a charitatívne aktivity realizuje cez štandardné grantové programy, prostredníctvom dlhodobých partnerstiev s mimovládnymi organizáciami na Slovensku, programu Špeciálne príležitosti a ďalších aktivít. Cez ne pokrýva prioritne oblasť vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja. V tomto roku Nadácia Orange podporila neziskové projekty a iniciatívy v celkovej výške 902 266 eur. V rámci ôsmich grantových programov putovalo na projekty 438 500 eur. Dlhodobé partnerstvá s mimovládnymi organizáciami podporila v tomto roku sumou 33 000 eur a prostredníctvom programu Špeciálne príležitosti rozdelila ďalších 328 655 eur. Ďalšie prostriedky vo výške 51 111 eur boli prerozdelené na pomoc sociálne slabým a chorým. V roku 2013 bola už po štvrtý raz udelená aj Cena Nadácie Orange. Tá je každoročne ocenením mimovládnych organizácií, ktoré vynakladajú mimoriadne úsilie na dosiahnutie pozitívnych zmien, majú víziu do budúcnosti, pristupujú k svojej práci odvážne a novátorsky, menia zaužívané zvyklosti a majú pozitívny vplyv na komunitu. Medzi 9 organizácií takto Nadácia Orange rozdelila 51-tisíc eur.

 

Patrí do vydania: 
December 2013 / Január 2014