Predplatiteľská súťaž mesačníka Beauty&Woman a LIEK na rok 2014

Patrí do vydania: 
December 2013 / Január 2014
Patrí do vydania: 
Február 2014
Patrí do vydania: 
Marec 2014