Prsia v centre záujmu


Pravidelným cvičením sa ani nezväčšia o tri čísla, ani nezmenšia na polovicu. Pravidelným cvičením dokonca ani nezmenia svoj základný tvar. Napriek tomu by sme im mali v rámci našich posilňovacích tréningov venovať vždy náležitú pozornosť. Odpoveď na otázku prečo je veľmi jednoduchá. Aj prsia sú sval. A jeho spevnením predsa len čosi docielime. Pevné alebo pevnejšie prsia – a to je moje hlboké presvedčenie – sú jednoducho krajšie.

Patrí do vydania: 
Jún 2004