Nová kolekcia Salónu Lýdia Eckhardt

Niekoľko modelov z novej kolekcie...Patrí do vydania: 
Jún 2004