Pracovné problémy konzultované vo veštiarni

S dovolením dvoch dám a s pomocou veštkyne pani Marty Tóthovej sme nazreli do ich súkromia. Do ich životov vo chvíľach, ktoré prežívali s vedomím, že ide o rozhodujúce okamihy ich existencie. Naviac to boli chvíle poznačené intenzívnym zvažovaním všetkých alternatív, zodpovednosťou za prijímané rozhodnutia. Pani Vierka i pani Boženka totiž požiadali o pomoc „vyššiu moc“.

Patrí do vydania: 
Máj 2004