Muži a ženy - dva rôzne svety

Muži a ženy sú jednoducho rozdielni, majú iné hodnoty, prístup k životu, chápanie aj rozmýšľanie. Bojovať proti tomu sa neoplatí, ale skôr vzájomným pochopením a akceptovaním možno docieliť šťastné a harmonické spolužitie.

Patrí do vydania: 
December 2009 - Január 2010