Medzinárodné jazdecké preteky so silnou tradíciou

Patrí do vydania: 
September 2008