Uličkami Valladolidu

KRÁĽOVSKÝ DVOR OPUSTIL VALLADOLID ZAČIATKOM 17. STOROČIA. NESPOČETNÉ CHRÁMY, PALÁCE, DOMY ŠĽACHTICOV UCHOVÁVAJÚ SPOMIENKY NA JEHO ZAŠLÚ STREDOVEKÚ SLÁVU. HLAVNÉ MESTO KASTÍLIE VŠAK DOKÁŽE PRILÁKAŤ NIELEN MILOVNÍKOV HISTÓRIE…

Patrí do vydania: 
JUL-AUGUST 2008