Premôžme spolu zubný kaz!

Zubný kaz postihuje až 90 % obyvateľov Slovenska. Číslo naozaj alarmujúce a v našich podmienkach môžeme hovoriť priam o epidémii.

Patrí do vydania: 
Apríl 2008