Vo férovom a transparentnom prístupe nerobíme kompromisy

Stala sa historicky prvou slovenskou ambasádorkou pre diverzitu. Jej pohľad na rôznorodosť sa rozvíjal od detstva a značne ho ovplyvnilo aj štúdium v USA. O predsudkoch, ich prekonávaní, rôznorodosti a férovosti v prístupe k ľuďom sme sa rozprávali so Zuzanou Baloghovou, Head of People Processes v spoločnosti Lidl Slovenská republika.

Spomeniete si, kedy ste sa prvýkrát stretli s témou diverzity?

Určite už v detstve, hoci som to ako diverzitu nevnímala. Boli to viaceré situácie s pedagógmi na základnej škole, ktorí vedeli, že všetci pochádzame z iných prostredí či už to boli rozvedené rodiny alebo iné situácie. Pomáhali tieto rozdiely vyrovnať, aby sa tak každý cítil ako súčasť kolektívu. Tento prístup spätne hodnotím ako veľmi pozitívny a definujúci môj prístup k rôznorodosti.

 

Študovali ste v Spojených štátoch, akým spôsobom sa vyformoval váš pohľad na rôznorodosť a jej akceptáciu po tejto skúsenosti?

Veľmi výrazne. Na univerzite ma prioritne oslovovali práve študenti zo zahraničia. Čo bolo veľmi prirodzené, vzhľadom na to, že univerzita bola pripravená na zahraničných študentov a jazykové vzdelávanie, ktoré bolo im poskytované. Cez nich som sa stretla s širokou paletou národností, etnických skupín, vierovyznaní aj rás. Tak sa na mňa nalepili aj základy mandarínskeho jazyka. Počas môjho pobytu v USA som sa stretla s ruskými židovskými emigrantami, ktorí museli opustiť svoju krajinu z dôvodu svojej viery po rozpade Sovietskeho zväzu, cez organizáciu sprostredkúvajúcu adopcie zo zahraničia do USA som sa oboznámila s rôznymi príbehmi detí, ktoré boli dané na adopciu nielen z Ruska, ale napríklad aj z Číny. Stretla som sa aj s ruským dievčaťom, ktoré pre telesné postihnutie nebolo ideálnym dieťaťom na adopciu, a v súčasnosti je výraznou osobnosťou v americkom paraolympijskom svete. Z tej opačnej strany, zase môžem povedať, že pomerne náročný bol proces získania víz na pobyt v USA, kde som ako mladá a slobodná s tým mala problém a zároveň, pri opakovaných vstupoch do krajiny som sa vítaná necítila. Dokonca mi položili otázku, načo sa tam vraciam, keď som tam už bola. Ale toto bolo veľmi dávno.

 

Stretli ste sa počas svojej kariéry s rozdielnym prístupom na základe rodovej rovnosti či iných kritérií?

Áno. Mladé slobodné ženy boli zvažované vo výberovom procese ako „riziko“, z dôvodu založenia si rodiny v krátkom čase. Stretla som sa aj pozitívnou diskrimináciou, kedy boli prednostne pozývané na pohovor ženy, lebo pre jemnú manipuláciu s dielmi či káblikmi vo výrobe bolo lepšie mať útle ruky. Spätne sa na to pozerám tak, že uchádzači možno ani necítili rozdielny prístup, pretože toto všetko sa zvažovalo pri práci so životopisom. Oni sa vlastne ani nedostali na pohovor

 

Myslíte si, že sú už viaceré vami spomínané predsudky prekonané?

Prekonané je veľmi silné slovo. Sú na ústupe.

 

V čom podľa vás spočíva rovnosť príležitostí?

Rovnosť spočíva v rovnakej šanci na úspech aj neúspech bez ohľadu na to kto sme, akí sme, odkiaľ prichádzame. Aby rozhodovali realistické požiadavky, férové argumenty a spravodlivé zaobchádzanie.

 

V čom spočíva vaša úloha ambasádorky pre diverzitu?

Som odhodlaná venovať sa tejto téme naozaj naplno, aby každý v Lidli i mimo neho si mohol byť istý, že diverzita a inklúzia nie sú u nás len prázdne slová. Mojim cieľom je, aby sa táto téma prenášala do každodenného života nás všetkých. Chcem, aby sa všetci cítili dobre a mali vhodné pracovné prostredie. Mojou víziou je diverzita ako súčasťou nášho DNA.

 

Ako sa snažíte v Lidli búrať predsudky?

Tých príkladov je mnoho. Máme rastúci počet mužov v našich predajniach, dokonca vidíme aj rastúci trend záujmu mužov o skrátené úväzky. Diskusiou s jednou zamestnankyňou sme napríklad prišli na to, že naše modely skrátených úväzkov sú vhodné aj pre rodičov starajúcich sa o blízkeho človeka s postihnutím. V nedávnej minulosti sme mali napríklad viac žien na pozícii skladníka ako mužov. Dokonca môžem povedať, že viac ako 60 % našich predajní riadia ženy – Manažérky predajne.

 

Myslíte si, že sa Lidlu podarí inšpirovať aj iné spoločnosti na ceste k lepšej a otvorenejšej budúcnosti?

Robíme pre to všetko. V Lidli pracujú nadšení ľudia so silným ťahom na bránku, aby sme urobili seba aj našu spoločnosť lepšími. Sme orientovaní na výsledok, ale nerobíme kompromisy vo férovom a transparentnom prístupe.

 

Patrí do vydania: 
Júl - August 2021