KVETINOVÉ POKLADY INDIE - VÍZIA ZODPOVEDNÉHO LUXUSU V ŠTÝLE BVLGARI

BVLGARI, prestížny rímsky šperkár, ohlasuje svoju investíciu do projektu s názvom Kvetinové poklady Indie. Projekt realizuje v spolupráci s výrobcom parfumov, spoločnosťou FIRMENICH, a lokálnou partnerskou spoločnosťou JASMINE CONCRETE. Pilotný projekt, ktorý sa realizuje v priebehu troch rokov od roku 2019 do 2021 má za cieľ vytvoriť nový model jazmínovej farmy pre 100 rodinných fariem v dvoch regiónoch indickej pestovateľskej oblasti Tamil Nadu.

Projekt ponúka farmárom alternatívny prístup k pestovaniu jazmínu, ktorým si farmári môžu zvýšiť ziskovosť, ale aj kvalitu kvetov. Nový prístup zahŕňa tiež zlepšovanie pestovateľských podmienok, napríklad rekultiváciu pôdy a systém zásob vody pre vytvorenie modelu farmy, ktorý je možné uchovať aj budúcim generáciám.

 

Očakáva sa, že projekt prinesie zlepšenie kvality kvetov, vďaka čistej a malej dodávateľskej sieti fariem, bohatej organickej kultivácii, nekontaminovanej pôdy a dôslednej starostlivosti o úrodu. Projekt si kladie za cieľ aj zlepšenie spoločenských a ekonomických podmienok farmárskych komunít určením fixnej ceny a redukciou výrobných nákladov.

 

Berúc do úvahy vyznávanie hodnôt ako je udržateľnosť, pokrokovosť a starostlivosť o lokálne komunity zo strany Bvlgari, projekt Kvetinové poklady Indie je prirodzenou ukážkou odhodlania značky konať v duchu najvyšších etických štandardov pri získavaní a výrobe prírodných zdrojov.

 

Jean-Christophe Babin, výkonný riaditeľ značky BVLGARI vysvetľuje: „Pátranie po najkrajších a najdokonalejších pokladoch prírody nás priviedlo k spoločnosti Firmenich a jej partnerskej spoločnosti Jasmine Concrete, ktorá je výrobcom najkvalitnejšieho jazmínu na svete. Pripadalo nám dôležité prispieť k podpore komunít, ktoré nám umožňujú vytvárať naše majstrovské vône, posilniť ich udržateľný prístup pre zachovanie a podporu lokálnej ekonomiky. Tak ako naše šperky, aj vône BVLGARI sú vytvárané z najcennejších prírodných klenotov. A práve naša vášeň pre výskum, hľadanie zdrojov, kdekoľvek je to len možné, nás viedla k podpore produkcie tohto jedinečného kvetu.“

 

„V poslednom desaťročí si Firmenich vybudoval popredný program prírodných zdrojov, ktorým podporuje udržateľné ekonomiky, zachovanie biodiverzity a obnovu poľnohospodárstva. Naše partnerské spoločnosti, medzi ktoré patrí Jasmine Concrete, skutočne menia lokálne komunity implementáciou pokrokových princípov do pestovania kvetov. Zaoberajú sa problémami erózie pôdy, straty živín, zavlažovania a kompostovania. Sme nesmierne hrdí, že sme súčasťou tohto programu,“ hovorí Dominique Roques, viceprezident spoločnosti Firmenich.

 

Raja Palaniswamy, riaditeľ spoločnosti Jasmine Concrete dodáva: „Dohoda spolupráce medzi Bvlgari, Firmenich a Jasmine Concrete vytvára priestor pre vznik inovačného modelu podporujúceho naše lokálne komunity. Spoločným úsilím dokážeme podporiť korektné podnikanie, fixné príjmy a budovať hrdosť za rodinné farmárčenie, ktoré zabezpečuje miestnym rodinám živobytie. Vieme ich podporiť v tom, aby pokračovali v ich významnej práci, a to nielen teraz, ale aj v prípade ich ďalších generácií.“

 

Nezvyčajná oddanosť pre ochranu a podporu zachovania zdrojov najcennejších prírodných ingrediencií, ako aj techník a znalostí, priviedla rímskeho šperkára do všetkých kútov sveta s cieľom nájsť to, čo je výnimočné. Teraz, s uvedením projektu Kvetinové poklady Indie, podporuje BVLGARI ochranu udržateľnosti rastlinných zdrojov pre budúce generácie tradičných rodinných farmárov. A to je ďalšia ukážka odhodlania značky podporiť spoločenské a ekonomické podmienky lokálnych komunít.

 

Kľúč úspechu BVLGARI od počiatku pramení z výraznej vízie, vášne pre najcennejšie materiály a ingrediencie, ako aj z bezchybnej expertízy. Keďže značka sa pozerá dopredu a uvedomuje si rýchlo sa vyvíjajúcu globálnu situáciu, zahrnula do svojej dlhodobej stratégie nový princíp: podporu udržateľných, etických a zodpovedných praktík v každom aspekte podnikania.

Patrí do vydania: 
Máj 2020