21 km pre deti Bežíme deťom na pomoc!

V nedeľu, 8. septembra 2019 o 10:00 hodine Linka detskej istoty odštartuje v areáli Partizánskej lúky už jedenásty ročník rodinného charitatívneho behu “21 km pre deti – Bežíme deťom na pomoc!” – www.21kmpredeti.ldi.sk.

Nielen obyvatelia Bratislavy a okolia, ale aj bežci z celého Slovenska či zahraničia, tak majú možnosť urobiť niečo nielen pre svoje zdravie, ale svojim štartovným prispejú aj na činnosť Linky detskej istoty a tým pomôžu deťom. Non-stop, bezplatná a anonymná Linka pomoci ročne vybaví približne 100 000 telefonátov detí a mladých ľudí, ktorí hľadajú bezpečný priestor, v ktorom môžu hovoriť o všetkom, čo ich zaujíma či trápi.

 

“21 km pre deti” je charitatívny beh, ktorý organizuje Linka detskej istoty od roku 2009. Aktívnym podporovateľom je už roky, pod logom ‘Firmy deťom. ĎAKUJEME!’, aj spoločnosť Amrop Slovakia. Beh sa už tradične koná v areáli obľúbenej bratislavskej voľnočasovej destinácie Partizánska lúka, pričom štart a cieľ je situovaný do priestorov amfiteátra. Trate – 3 km, 7 km a 21,1 km – by mali vyhovovať všetkým typom bežcov: od náročných, po bežcov amatérov, ktorých hlavným cieľom je pomôcť dobrej veci. Beží sa za každého počasia. Súčasťou podujatia je aj tzv. ‘Rodinný beh’ – 1,5 km okolo jazierka na Partizánskej lúke – určený pre deti a ich rodičov, ktorý je bezplatný. Spolu s moderátorom podujatia – Marošom Szalayom, ako aj ďalšími sprievodnými aktivitami a občerstvením, chceme vytvoriť atmosféru príjemného nedeľného dopoludnia stráveného na Partizánskej lúke, umocneného vedomím, že každý krok dá deťom v núdzi pocit bezpečia.   

 

CHARITATÍVNY ROZMER AKCIE

Všetky finančné prostriedky získané zo štartovného alebo z darov využije priamo na svoje aktivity Linka detskej istoty, ktorá už 24 rokov pomáha deťom v núdzi pri ochrane a presadzovaní ich záujmov a práv. Základný vklad je 30 € za jedného bežca, ktorému môžu na štartovné prispieť aj známi, priatelia, kolegovia, alebo aj úplne cudzí ľudia. V prípade tzv. zbierkového typu štartovného maximálna výška nie je obmedzená – cieľom je získať čo najviac finančných prostriedkov, ako príspevok na činnosť organizácie - Linka detskej istoty. Okrem aktívnej účasti na behu preto bežcov prosíme, aby sa zároveň stali podporovateľmi Linky detskej istoty a pokúsili sa osloviť blízkych, spolupracovníkov či známych a motivovali ich, aby akýmkoľvek finančným darom prispeli a podporili dobrú vec.

 

Čislo učtu: VUB, a. s. IBAN SK58 0200 0000 0034 5518 2553 Var. symb. 2119

Hlavným cieľom podujatia je získať finančné prostriedky na pomoc deťom, ktorých problémy nie sú o nič menšie ako problémy dospelých, avšak možnosť ich riešenia vlastnými silami je veľmi obmedzená alebo žiadna.

Pre viac informácii kontaktujte: Mgr. Táňa Ivanič Rybanská | 0918 - 964 - 468 | tana@ldi.sk

Patrí do vydania: 
Júl - August 2019