Výrobky THERMO|SOLARU zabodovali v Afganistane

Najväčšiemu európskemu nezávislému výrobcovi slnečných kolektorov, firme THERMO|SOLAR Žiar, sa tento rok podarilo dostať svoje výrobky do krajiny, ktorá nie je na každodennom zozname odberateľov. Afganistan sa tak pridal k exotickým krajinám ako Nepál, Botswana, Omán, Maroko a ďalšie, kde solárne systémy zo Žiaru nad Hronom spoľahlivo pracujú celé roky. Informoval o tom Ján Tomčiak technický pracovník THERMO|SOLARU.

,,Afganistan je skôr v našich končinách známy v negatívnych súvislostiach. THERMO|SOLAR do tejto exotickej krajiny dodal svoje zariadenia a poskytol svoje služby v rámci projektu „Tréningové stredisko pre obnoviteľnú a čistú energiu v Kábule“. Ten financovala Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) a nositeľom projektu bola spoločnosť ELVOSOLAR, a.s. z Bratislavy. Zámerom projektu je odborná príprava a vyškolenie afganských partnerov projektu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE),“ vysvetlil A.Tomčiak.

 

Dodal, že k naplnenie cieľov projektu došlo z časti počas pobytu afganských partnerov na Slovensku v školiacom stredisku THERMO|SOLARU v Žiari nad Hronom a neskôr dodávkou a inštaláciou konkrétnych zariadení priamo v Kábule.

 

,,Samotná inštalácia zariadení sa uskutočnila v areáli Kábulskej univerzity, kde sa vytvorilo moderné, plne vybavené školiace centrum, so zameraním na poskytovanie praktického výcviku v oblasti solárnych systémov. Okrem funkčného solárneho zariadenia pre praktické použitie sa dodali a nainštalovali ďalšie demonštračné, výučbové a propagačné materiály. Mimoriadne dôležitou súčasťou je malá fotovoltická elektráreň so špičkovým výkonom 10 kW. Na slávnostnom uvedení školiaceho centra do činnosti koncom novembra sa zúčastnili ministri, vedenie univerzity i slovenskí zástupcovia,“ vymenoval J.Tomčiak.

 

Poukázal na to, že solárne zariadenia sú pre Afganistan vhodné, pretože tam nie sú dostatočne rozvinuté rozvodné siete energií. Dokážu tak aj v nepriaznivých afganských podmienkach zabezpečiť výrazne pokrytie spotreby tepla a výrobu elektrickej energie v takzvaných ostrovných prevádzkach.

 

THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o je mimoriadne úspešný pri prieniku na rôzne zahraničné trhy, či už priamo, alebo prostredníctvom svojich zmluvných zástupcov. V súčasnosti ploché slnečné kolektory z produkcie THERMO|SOLARU Žiar spoľahlivo a bez akýchkoľvek porúch pracujú dlhé roky v extrémnych horských, púštnych, či mrazivých podmienkach v 50 krajinách celého sveta. V podstate jedinou údržbou je pravidelná výmena nemrznúcej zmesi cca raz za 6-8 rokov tam, kde je to potrebné. Pred niekoľkými rokmi v Chile odolalo cca 300 plochých kolektorov zo Žiaru bez problémov zemetraseniu, ktoré poškodilo mnohé konkurenčné trubicové kolektory v rovnakej lokalite.

 

THERMO|SOLAR je najväčším výrobcom slnečných kolektorov v postkomunistickej Európe a patrí do prvej desiatky najväčších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov. Ojedinelý je však rozsah výroby, pretože v jednom výrobnom závode v Žiari nad Hronom má firma nielen montáž slnečných kolektorov, ale aj výrobu selektívnych konverzných vrstiev, lisovňu kolektorových vaní a výrobu podporných konštrukcií na kolektory. Silnou stránkou spoločnosti je aj výskum a vývoj realizovaný vlastnými silami alebo v kooperácii so slovenskými univerzitami prípadne zahraničnými inštitúciami.

 

Viac informácií je na www.thermosolar.sk,  alebo na tel.: +421-45-601 6080

Patrí do vydania: 
Február 2019