4 najčastejšie chyby oka

Ľudské oko je veľmi zložitý orgán. Každé z očí obsahuje viac ako 100 miliónov svetlo citlivých  buniek a 200 miliónov funkčných častí. Niet divu, že nie vždy to v oku funguje tak ako má. Vlastne, zdravé oči ma len štvrtina populácie. Zvyšok trpí niektorou z dioptrických očných chýb.

Zdravé videnie

Nepotrebujete pri ňom žiadne pomôcky, okuliare či šošovky a vidíte pritom dobre na blízko aj do diaľky. Ak je oko zdravé, cez rohovku vstupujúce svetlo je zaostrené do jediného bodu v sietnici.

 

Krátkozrakosť

Človek s krátkozrakosťou vidí dobre predmety do vzdialenosti zhruba 5 metrov, všetky ostatné, vzdialenejšie, už ale rozlišuje len nejasne. Túto poruchu spôsobuje fakt, že svetelné lúče prechádzajúce do oka sa lámu ešte pred sietnicou. Riešenie pre pacienta predstavujú tzv. mínusové dioptrie, prípadne laserová operácia očí, ktorá je bezbolestná a trvá nanajvýš pár desiatok minút.

 

Ďalekozrakosť

Patrí medzi najbežnejšie refrakčné chyby oka. Ďalekozrakosť sa u človeka prejavuje tým, že blízke predmety sa mu javia ako rozmazané, zatiaľ čo do diaľky vidí pacient s touto chybou dobre. Ďalekozrakosť sa dá korigovať plusovými dioptriami – tzv. spojkami, účinnejšou metódou s dlhodobo trvajúcimi výsledkami je však niektorá z laserových operácií, ktoré vykonáva Cornea - očná ambulancia v Bratislave.

 

Astigmatizmus

Túto poruchu spôsobuje nerovnomerné zakrivenie očnej rohovky. V praxi to znamená, že astigmatické oko, respektíve jeho šošovka a rohovka, nemá rovnakú silu lomivosti. Z toho je jasné, že astigmatizmus sa týka buď šošovky alebo rohovky, čo je častejší prípad. Nepravidelné zakrivenie spôsobuje, že sa svetlo pri prechode do oka láme viacerými smermi.

 

Keratokonus

Chybu spôsobuje vrodená menejcennosť tkaniva rohovky, vďaka čomu dochádza k asymetrickému vyklenutiu rohovky. Chyba sa z veľkej väčšina týka oboch očí, prejavuje sa v pubertálom veku a je patrná najmä u alergikov. Postupne pri nej narastá astigmatizmus s krátkozrakosťou, pri včasnom odhalení sa ale porucha dá zastaviť metódou crosslinking.

Patrí do vydania: 
Apríl 2017