50. Mercedes-Benz GRAND PRIX

Výnimočné a v tomto roku aj jubilejné podujatie pre priaznivcov skokového jazdectva, medzinárodné jazdecké preteky MERCEDES-BENZ GRAND PRIX BRATISLAVA CSIO 3*-W/FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™, konali sa v dňoch 23. – 26. júla 2015 v športovom areáli Slávia STU v Bratislave.

 

 

Hlavnými súťažami už 50. ročníka prestížneho medzinárodného podujatia boli Furusiyya FEI Nations Cup™ 3*of Slovakia, ktorý sa uskutočnil v piatok popoludní (súťaž družstiev) a Mercedes-Benz Grand Prix Bratislava – FEI World Cup jednotlivcov bol v nedeľu popoludní. Polstoročnica je súčasne príležitosťou na stručnú bilanciu Grand Prix Bratislava, ktorá svojou vysokou úrovňou skvele reprezentuje naše hlavné mesto i celú Slovenskú republiku, a to nielen v Európe.

 

Okrúhle jubileum významného medzinárodného skokového podujatia

 

V roku 1962 vzniká na podnet prof. Ing. Borisa Boora, vtedy dekana stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, jazdecký oddiel Slávia SVŠT Bratislava. Keď v roku 1965 Ing. Boor inicioval aj usporiadanie prvých medzinárodných jazdeckých pretekov Zlatá podkova (neskôr Grand Prix Bratislava) na štadióne Mladej Gardy, bol to výnimočný a odvážny krok. Asi málokto predpokladal, že prerastie do vrcholového jazdeckého sviatku európskeho a dnes môžeme konštatovať až svetového významu. Už v roku 1971 bol pretekom priznaný charakter Veľkej ceny – v oficiálnej terminológii GRAND PRIX BRATISLAVA – a boli zaradené medzi najvýznamnejšie podujatia kalendára FEI (Medzinárodná jazdecká federácia). Víťazom hlavnej ceny sa stal najúspešnejší slovenský jazdec v povojnovom období MVDr. Juraj Hanulay na koni CARAVELLA. V roku 1977, na 12. ročníku – GRAND PRIX BRATISLAVA sa stala po prvý raz v histórii čsl. jazdectva oficiálnym pretekom FEI – CSIO (Concours de Saut International Officiel), čo je súťaž oficiálnych národných družstiev o Pohár národov. Od roku 1989 pribudlo GRAND PRIX BRATISLAVA označenie W, čo znamená, že výsledky z hlavnej súťaže jednotlivcov sa zaratúvajú do Svetového pohára jednotlivcov FEI. Bratislava sa stala známou v jazdeckom svete dobre vybaveným jazdeckým areálom, výborným trávnatým kolbiskom a organizáciou. Počet účastníkov i ich kvalita (postavenie v rebríčku Svetového pohára) sa každým ročníkom zvyšoval. Aj preto je veľmi cenné víťazstvo Ing. J. Hanulaya s koňom LOU BEGA na jubilejnom 40. ročníku GPB v roku 2005. To je dosiaľ ostatné víťazstvo domáceho jazdca.

 

46. ročník v roku 2011 je pre GRAND PRIX BRATISLAVA CSIO-W zatiaľ rekordný, čo sa týka účasti. Bratislava privítala 95 jazdcov s 211 koňmi z 23 štátov (17 štartovalo v Pohári národov), prvý raz aj jazdca z Venezuely. Rok 2013 je významný i vstupom nového sponzora do jazdeckého športu pod FEI. Od nástupu novej prezidentky Jej Kráľovskej Výsosti Princeznej Haye z Jordánska v r. 2006 FEI zreorganizovala systém súťaží, zaviedla viacero organizačných zmien a obstarala pre dlhodobú súťaž Pohár národov FEI nového sponzora – nadáciu Furusiyya. Súčasných 20 podujatí v 20 krajinách sveta s finále v Barcelone – to je nový globálny formát skokovej série Pohára národov FEI. Môžeme byť hrdí, že GRAND PRIX BRATISLAVA CSIO-W je jedným z týchto 20 podujatí na svete. Veď okrem toho tu počas uplynulých ročníkov štartovali olympijskí víťazi, majstri sveta či majstri svojich krajín.

 

 

Význam prestížneho podujatia stále rastie

 

GRAND PRIX BRATISLAVA CSIO-W je jednoznačne najvýznamnejšie vrcholové jazdecké podujatie na Slovensku. A 50 ročníkov – to je naozaj úctyhodné jubileum! Treba poďakovať nielen neúnavným členom organizačného výboru na čele s Ing. A. Glatzom (víťaz Grand Prix v roku 1976 na koni Letkis), ale aj sponzorom, partnerom, členom jazdeckého oddielu TJ Slávia STU Bratislava, rozhodcom, staviteľom parkúrov, veterinárom, zdravotníkom, skrátka všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby tradícia, aj keď v zložitých podmienkach, nezanikla. Areál Slávia STU sa z roka na rok zveľaďoval, pribudla nová krytá jazdiareň, niekoľkokrát bol zrekonštruovaný trávnatý povrch kolbiska, rozšírila sa parková úprava. Skvelé podujatie myslí aj na divákov. Každoročne je pripravený doplnkový program, ktorý spestrujú ukážky Španielskej školy z Topoľčianok, či veľmi obľúbený psí parkúr, pre deti skákací hrad a maľovanie na tvár. Oteckovia môžu popásť oči na vystavených štvorkolesových tátošoch značky Mercedes-Benz, jazdci si môžu doplniť výstroj v stánkoch so špeciálnymi jazdeckými pomôckami. Preplnené divácke tribúny počas štyroch dní sú dôkazom, že sledovať vrcholové skokové jazdenie je nielen nezabudnuteľným športovým, ale aj spoločenským a estetickým zážitkom.

 

 

Hlavné výsledky v roku 2015

 

V Pohári národov Grand Prix Bratislava CSIO-W*** zaznamenal triumf francúzsky tím s kvartetom Geoffroy de Coligny, Marco Le Berre, Bernard Briand Chevalier a Francois Xavier Boudant, ktorí viedli už po prvom kole a napokon zvíťazili. Rovnako víťazom 50. ročníka medzinárodných jazdeckých pretekov MERCEDES-BENZ GRAND PRIX BRATISLAVA CSIO 3*-W/FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™ v parkúrovom skákaní jednotlivcov sa stal Poliak Jaroslaw Skrzyczynski na koni Crazy Quick.

 

 

Patrí do vydania: 
September 2015