Milan Kereš - Tanec hranice nepozná

Okrem mnohých prívlastkov, ktoré by sme mohli dať novembru minulého roka, mu môžeme na vrub pripísať aj jednu netradičnú premiéru. Premiéru tanečného vystúpenia, v rámci ktorého účinkujú deti vo veku od štyroch rokov a mladí ľudia, pre ktorých je tanec zatiaľ síce iba hobby, no ich výkony možno bez zveličovania označiť za profesionálne. Hovoríme o tanečnej šou, ktorá v troch tematických častiach prechádza rôznymi obdobiami, hudobnými a tanečnými štýlmi a vždy pritom pracuje s rôznymi výrazovými prostredkami. Šou bola vypredaná, v marci ju čakajú dve reprízy a jej názov je Tanec bez hraníc. A koho treba za tým všetkým hľadať? Tanečné štúdio JUMBO.

Patrí do vydania: 
Marec 2005