Ildiko Dikošová - Amway je životný štýl

Rozhovor s generálnou riaditeľkou Amway ČR a SR Ildiko Dikošovou.

 

 

Spoluzakladatelia spoločnosti Amway Jay Van Andel a Rich DeVos stanovili štandardy etiky, a tými sú sloboda, rodina, nádej a odmena. Môžete bližšie dešifrovať tieto ich slová?

 

Tieto hodnoty sú pre Amway tradične veľmi dôležité. V Amway nemyslíme slobodou len tú fyzickú a duševnú, čo sú základy každej demokratickej spoločnosti. Kladieme dôraz tiež na finančnú slobodu, na možnosť samostatne rozvíjať vlastné podnikanie s minimom rizika a vlastný, slobodne zvolený pracovný čas. Nádej a odmena sú hodnoty, ktoré sú takisto s Amway pevne spojené a vyjadrujú jednoznačnú rovnicu, ktorú uznávame a bez nej nemôže fungovať žiadne podnikanie. Teda že do vlastného podnikateľského projektu je možné vstúpiť len s nádejou na úspech, ku ktorému vedie prácna cesta. Na jej konci však vždy čaká zaslúžená odmena, ktorú Amway bude vždy garantovať. Všetko pri tom smeruje k možnosti lepšie sa postarať o vlastnú rodinu, ktorá tvorí základ každej spoločnosti. Amway je veľmi často rodinné podnikanie, takže ide o úplne prirodzenú súčasť našej filozofie.

 

 

Viac sa dočítate v novembrovom čísle Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.


Patrí do vydania: 
November 2014