49. Mercedes-Benz GRAND PRIX

Veľkolepý a nezabudnuteľný zážitok pre priaznivcov skokových jazdeckých podujatí priniesli prestížne medzinárodné jazdecké preteky MERCEDES-BENZ GRAND PRIX, ktorých už 49. ročník sa konal v dňoch 7. – 10. augusta 2014 v športovom areáli Slávia STU v Bratislave. Hlavnými súťažami boli Furusiyya FEI Nations Cup™ 3*of Slovakia, ktorý sa uskutočnil v piatok popoludní (súťaž družstiev), a Mercedes-Benz Grand Prix Bratislava – FEI World Cup jednotlivcov v bol nedeľu popoludní.

 

 

Pred okrúhlym jubileom významného skokového podujatia

 

Keď v roku 1965 inicioval dekan Stavebnej fakulty SVŠT prof. Ing. Boris Boor usporiadanie prvých medzinárodných jazdeckých pretekov Zlatá podkova na štadióne Mladej Gardy, bol to výnimočný a odvážny krok. Zúčastnili sa jazdci Maďarska a vtedajšej NDR. V ďalších ročníkoch stúpal počet zúčastnených krajín a už v roku 1971 bol pretekom Medzinárodnou jazdeckou federáciou FEI priznaný charakter Veľkej ceny a boli zaradené medzi najvýznamnejšie jazdecké podujatia pod názvom Grand Prix Bratislava. Víťazom sa stal vtedy najúspešnejší slovenský jazdec MVDr. J. Hanulay na koni CARAVELLA. V roku 1976 po strhujúcom rozoskakovaní zvíťazil domáci jazdec Ing. A. Glatz na koni LETKIS. Preteky mali stále vyššiu úroveň, a preto sú od 12. ročníka v roku 1977 oficiálnymi pretekmi FEI s označením CSIO (Concours de Saut International Officiel), čo je súťaž oficiálnych národných družstiev o Pohár národov. V roku 1989 pribudlo GPB označenie W (World Cup), čo znamená, že výsledky hlavnej súťaže jednotlivcov sa zaratúvajú do Svetového pohára jednotlivcov FEI. Bratislava sa stala známou v jazdeckom svete dobre vybaveným jazdeckým areálom, výborným trávnatým kolbiskom a organizáciou. Počet účastníkov i ich kvalita (postavenie v rebríčku Svetového pohára) sa každým ročníkom zvyšoval. Aj preto je veľmi cenné víťazstvo Ing. J. Hanulaya s koňom LOU BEGA na jubilejnom 40. ročníku GPB v roku 2005. To je dosiaľ ostatné víťazstvo domáceho jazdca. Počas uplynulých ročníkov tu štartovali olympijskí víťazi, majstri sveta, majstri svojich krajín povzbudzovaní početnou nielen domácou diváckou kulisou. Už druhý rok je hlavným sponzorom súťaže FEI Pohár národov fond Furusiyya, ktorý v spolupráci s FEI upravil štruktúru súťaží tak, aby prispel k nárastu počtu podujatí vo svete. Toto je len malá retrospektíva jedného z najvýznamnejších skokových jazdeckých podujatí na svete, ktoré svojou vysokou úrovňou skvele reprezentuje Bratislavu i celé Slovensko a v budúcom roku oslávi jubilejnú okrúhlu päťdesiatku.

 

Prestíž Grand Prix stále rastie

 

Profesionálne nasadenie popredných jazdcov i družstiev nielen z Európy, ideálne letné počasie a vysoká návštevnosť odborníkov i širokej verejnosti na tomto podujatí, opäť potvrdili prím v skokových jazdeckých pretekoch u nás. Prestíž bratislavskej Grand Prix sa tak z roka na rok zvyšuje. Svedčí o tom napokon aj účasť najlepších profesionálnych jazdcov a 190 koní z 22 krajín celého sveta. Od štvrtka do nedele prebehlo dovedna 11 súťaží. V Pohári národov zaznamenal triumf nemecký tím, ktorý si zaknihoval už svoje jedenáste víťazstvo v Bratislave. Víťazom 49. ročníka medzinárodných jazdeckých pretekov Mercedes-Benz Grand Prix sa stal Bretónčan Louis Bouhana (Francúzsko) na koni Qlandestin Sas. Aj Slovensko zaznamenalo úspech. V sobotu, hneď v prvej disciplíne, finále Small Tour s maximálnou výškou prekážok 140 cm, zazneli na parkúre fanfáry na počesť víťaznej dvojice – jazdkyne Moniky Noskovičovej a koníka Cita. Kto sa zaujíma o kone a prírodu, tak sa určite správne rozhodol, keď strávil 4 dni vrátane víkendu práve v športovom areáli TJ Slávia STU v Bratislave. Mal postarané nielen o kvalitné športové vyžitie, ale i zábavu a relax. Plné tribúny i celý športový areál bol nakoniec toho dôkazom. Magnetom boli nielen skvelé koníky a ich profesionálni jazdci, ale rovnako aj „kone pod kapotou“ v podobe najnovších modelov automobilov prestížnej značky Mercedes Benz, ktorý bol jedným z hlavných sponzorov tohto medzinárodného podujatia.

 

 

Autor: 
-joz-
Patrí do vydania: 
Október 2014