Gentleman - Štýlové šperky

Mnohí muži sa noseniu šperkov vyhýbajú. Doplnky považujú za atribút prislúchajúci ženám. Viac nájdete v septembrovom čísle Beauty@Woman na strane 77 a 78.

 

 

Patrí do vydania: 
September 2013