Nadácia Orange mení veci k lepšiemu

Rozhovor so správkyňou nadácie Orange Andreou Cocherovou.

Pani riaditeľka, v čom spočíva hlavná úloha správkyne Nadácie Orange?

Hlavnou filozofiou Nadácie Orange je snaha meniť veci k lepšiemu. Chceme, aby aktívni ľudia vedeli, že nadácia je tu predovšetkým pre nich, aby im pomáhala v pozitívnych zmenách, či už v oblasti regionálneho rozvoja, nových foriem vzdelávania či inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľstva. Naše aktivity sú behom na dlhé trate, nie je to o krátkodobých aktivitách a úspechoch. Je to možno tá ťažšia cesta, ale práve vďaka nej má naša nadácia kredibilitu, ktorú má a je najdôveryhodnejšou firemnou nadáciou na Slovensku, na čo sme veľmi hrdí a čo nás aj veľmi silne zaväzuje. Mojou úlohou je neustále sledovať, či ideme stále smerom, ktorý sme si určili, v zmysle cieľov, oblastí zamerania a filozofie Nadácie.

Nadácia Orange vstúpila do 15. roku svojej činnosti. Stáli ste pri zrode tejto nadácie, za ktorou sú podľa vašich slov tisícky podporených projektov a mnohé veľké zmeny. Môžete nám uviesť celkovú sumu, ktorú ste za uvedené obdobie poskytli na pomoc a podporu grantových programov, projektov či dobrých nápadov a spomenúť aspoň pár zo širokého spektra aktivít, ktoré považujete za kľúčové?

Za uplynulých 14 rokov sme podporili tisícky projektov. Keď to pretavíme do konkrétnych čísel, potom sme regionálny rozvoj od roku 1999 až doteraz podporili sumou viac ako 1,6 milióna eur (1 647 486,40 €), do oblasti sociálnej inklúzie putovalo vyše 1,4 milióna eur (1 450 420 €) a projekty v oblasti vzdelávania sme podporili čiastkou približne 2 milióny eur ( 2 016 806,71 €). Dokopy išlo na podporu užitočných a zmysluplných projektov a aktivít viac ako 5 miliónov eur. Myslím si, že ktorýkoľvek realizovaný projekt, rozsahom väčší či menší, mal význam, ak pomohol či podporil dobrú vec.

V tomto roku plánujete rozdeliť v rámci Nadácie Orange dovedna 1 050 000 eur. Zvyšuje sa každoročne prerozdelená suma finančných prostriedkov o nejaké percentá alebo aký „kľúč“ volíte na každoročnú podporu vašich troch oblastí - vzdelávania, komunitného rozvoja a sociálnej inklúzie?

Neexistuje konštantný vzorec pre prerozdeľovanie finančnej pomoci jednotlivých projektov. Snažíme sa mať oči otvorené, byť vnímaví a flexibilne reflektovať potreby okolia. Každý rok je iný, do popredia vystúpia konkrétne témy, ktoré je potrebné riešiť a aj prostredníctvom našej podpory na ne reagovať. Zároveň sa snažíme o systematickú dlhodobú podporu prioritných programových oblastí a medzi ne pomerne prerozdeliť finančné prostriedky.

Hlavne ťažké osudy jednotlivcov vždy dojímajú našich spoluobčanov. Spomínate si aj na nejaký príbeh jednotlivca, ktorý vás obzvlášť „zobral za srdce“ a pri ktorom Nadácia Orange poskytla pomoc?

Je skutočne pravda, že veľká časť charitatívnej pomoci Nadácie smeruje práve na pomoc ľuďom v ťažkej životnej situácii – či už hovoríme o ľuďoch so zdravotným, psychickým alebo sociálnym hendikepom. Najviac takýchto príbehov zažívame v rámci grantového programu Darujte Vianoce. Každý rok podporíme desiatky smutných osudov ľudí, ktorých situáciu sa snažíme aspoň čiastočne zmierniť. Keby to bolo možné, chceli by sme pomôcť všetkým, Aj keď sme pomerne veľká nadácia, za ktorou stojí veľká firma, nie vždy sa to dá. Preto sme hľadali spôsob, ako rozšíriť objem pomoci za pomoci iných. Minulý rok sme nadviazali spoluprácu s portálom dakujeme.sme.sk, na ktorom sme niektoré príbehy zverejnili a spolu s nami na ne mohli finančne prispieť aj iní. Mnohé z príbehov boli dojímavé, aj smutné....jedným z nich bol aj osud Benjamína Šimka, alias Benyho, ako ho všetci volajú. Odkedy jemu a deväťročnej Ninke náhle zomrela mama, ostali odkázaní sami na seba. Ich vzájomná láska a odhodlanie motivovali známych aj neznámych, aby im prostredníctvom portálu dakujeme.sk a Nadácie Orange spríjemnili Vianoce. Zároveň nás potešilo, že na tento príbeh upozornila naša kolegyňa.

V Nadácii Orange sa na svet pozeráte optimisticky, a ako uvádzate, bez viery v pozitívne zmeny by vaša práca nemala zmysel. Stala sa táto myšlienka základom pre váš nový projekt, Grantový program pre optimistov, viažuci sa ku dňu založenia Nadácie Orange 22. marca 1999? Čo od tohto nového programu očakávate?

Samozrejme, základom našej práce je viera, že veci môžeme zmeniť. Bez nej by sme nemali motiváciu a v podstate ani dôvod pokračovať v ambíciách nadácie. A týmto optimizmom by sme chceli nainfikovať čo najviac našich spoluobčanov. Na Slovensku je toľko možností zmeniť niečo k lepšiemu. Možno stačí, ak každý začne od svojej ulice a hneď môže byť Slovensko krajšie. Niekedy stačí naozaj málo na to, aby človek napríklad skrášlil prostredie v ktorom žije, alebo pomohol niekomu inému. Aj preto sme sa rozhodli symbolicky deň narodenín Nadácie Orange, teda 22. marca, pomenovať Dňom optimizmu. V tento deň by sme chceli každoročne ľuďom pripomínať, že každý môže svojim prístupom prispieť k pozitívnym zmenám. Zároveň sme vyhlásili špeciálny grantový program, ktorý túto myšlienku podporuje a viac uvádza do praxe. Mechanika programu je nastavená tak, aby bola prístupná aj ľuďom, ktorí doteraz nemali reálnu skúsenosť so žiadaním o príspevok či finančnú podporu. Čo najviac zjednodušiť spôsob žiadosti o grant pre ľudí, ktorí chcú aj „malými“ vecami prispieť ku krajšiemu svetu okolo nás. A myslím, že sa nám to podarilo, Grantový program pre optimistov prijal 636 projektov. Som veľmi rada, že prvý ročník programu dokázal identifikovať takýto počet „optimistov“ a poskytne im podporu na realizáciu ich nápadov na celom Slovensku.

Máte v rámci Nadácie Orange program, ktorý je originálny pre Slovensko (jediný v rámci globálnej skupiny nadácií Orange Foundation) a na ktorý ste obzvlášť hrdá?

Určite by som mohla uviesť niekoľko jedinečných projektov, ale špeciálne hrdá som na Cenu Nadácie Orange, ktorá vyzdvihuje a oceňuje mimovládne organizácie. Vďaka tejto aktivite sa nám darí poukazovať na ľudí a organizácie, ktoré najlepšie reagujú na aktuálne potreby spoločnosti a pristupujú k danej téme nadčasovo, odvážne a inovátorsky a čo je podstatné, svojim prístupom môžu inšpirovať aj ostatných. Venovať im pozornosť, poďakovať sa im a oceniť ich prácu je cieľom práve tohto unikátneho ocenenia.

Okrem Nadácie Orange sa so slovami charita či filantropia spájajú aj ďalšie aktivity spoločnosti Orange, napríklad Ples v opere ako najprestížnejšia spoločenská udalosť na Slovensku. Akú úlohu teda zohráva celková spoločenská zodpovednosť v Orangei?

Veľmi podstatnú. Spoločnosť Orange patrí k priekopníkom v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Vlastne sme boli medzi prvými spoločnosťami na Slovensku, ktoré otvorene začali hovoriť o firemnej filantropii, etike v podnikaní, riadení vplyvu na životné prostredie a podobne. Konto Globtel, predchodca Nadácie Orange, bolo jednou z prvých, a možno aj prvou firemnou nadáciu na Slovensku. S našimi partnermi z tretieho sektora sme priniesli vôbec prvé mobilné zbierky na Slovensko. Je to už skoro 15 rokov, čo sa usilujeme meniť veci k lepšiemu. Pomáhame, keď to ľudia najviac potrebujú, podporujeme tých, ktorí nie sú v centre záujmu a podávame pomocnú ruku jednotlivcom i komunitám, ktorým veci okolo nie sú ľahostajné. Sme radi, že aj vďaka našim programom sa aktívni učitelia môžu plnohodnotne realizovať, či seniori viesť aktívnejší život a tým, ktorí sú osamelí alebo v zlej sociálnej situácii môžeme aspoň sčasti urobiť život lepším. Ples v opere má v tomto smere svoj význam, pretože spája ľudí z ekonomiky, biznisu, vedy, kultúry či školstva v záujme spoločného charitatívneho cieľa.

Ľudia si každý rok dávajú predsavzatia. Aké je to vaše pre Nadáciu Orange v roku 2013 a v ďalších rokoch v súvislosti s rozsiahlym humánnym poslaním vašej spoločnosti?

Ísť ďalej, nepoľaviť, hľadať nové možnosti a byť otvorení novým výzvam a čo najefektívnejšie cieliť našu podporu. Nepodporovať veci rutinne, ale snažiť sa neustále reagovať na aktuálne problémy a citlivé témy, ktorým sa možno nevenuje v spoločnosti dostatočná pozornosť, no zaslúžia si ju.

A na záver, akým životným krédom sa riadite?

Nie je dôležité veci pochopiť, ale prijať. Pripustiť, že vždy existuje aj iná interpretácia ako tá naša.

 

Redakcia Beauty&Woman ďakuje za rozhovor správkyni Nadácie Orange Andrei Cocherovej.


Patrí do vydania: 
Máj 2013