Blue Valentine – filmová recenzia

Film Blue Valentine možno jednoznačne zaradiť do veľkého množstva nízkorozpočtových filmov, pretože náklady tohto filmu (odhadom) nepresiahli sumu jeden milión dolárov. To je fakt – nespochybniteľný fakt.

Nízkorozpočtový film vo väčšine prípadov dostáva následne prívlastok – nezávislý film, čo je do značnej miery logické, pretože železné zákony klasického komerčného filmu už iba svojimi nákladmi nenapĺňa (rozpočet jednoducho nedovoľuje angažovať žiadne veľké filmové hviezdy, žiadne osvedčené a overené tvorivé osobnosti, nerealizujú sa žiadne veľkolepé a nákladné scény etc.). Nuž a ak film dostane prívlastok – nezávislý film, skoro automaticky sa spája so značnou úprimnosťou, otvorenosťou a poctivosťou všetkých tvorcov, pretože oni film „skutočne“ nerobia pre peniaze, ale „chcú týmto filmom niečo povedať“. Nezávislý film tak má oproti komerčnému filmu jednu zásadnú a významnú výhodu, ktorou je – dôvera a značná akceptácia zo strany diváka, najmä takého, ktorý vníma film nie iba ako zábavu, ale aj ako umenie, prípadne výpoveď alebo polemiku tvorcov samých so sebou i s divákmi, ktorí ich vnímajú s plnou dôverou a odovzdanosťou. Nezávislý film tak vypĺňa priestor pre nespokojných, rebelov, realistov či naturalistov, skrátka pre všetkých tých, čo žijú na tomto svete a nie je im dovolené alebo dopriate zverejniť svoje názory na svet, ktorý ich obklopuje, v ktorom musia žiť, z ktorého nemajú šancu sa vymaniť...Film Blue Valentine preto treba vnímať práve z tohto uhla pohľadu – relatívnej nezávislosti a rebélie. Ak by sa však divák riadil oficiálnou charakteristikou distribútora „romantická dráma“, tak bude kruto sklamaný. Napriek tomu, že téma vyhoretého vzťahu medzi dvoma ľuďmi (medzi mužom a ženou, mladým mužom a mladou ženou) je téma večná a vždy bude bohatou studnicou nových podnetov a inšpirácie, a to nie iba pre umelcov, ale aj pre psychológov, sociológov, filozofov, psychiatrov, v nemalej miere aj pre politikov, pretože... Láska, zaľúbenie sa, silné emotívne vzplanutie je skoro vždy stav – dočasný, prechodný a časom dostáva stále viac a viac rán, až príde nejaká absolútne banálna ranka, ktorá sa však môže stať – smrteľnou...

Viac sa dočítate v čísle júl - august Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

 

Autor: 
A.Bolzicco
Patrí do vydania: 
Júl - August 2012