Margin Call – recenzia filmu

Bez uvedenej charakteristiky a definície „margin call“ sa divák, nepoznajúc termínované obchody na burze, nemá veľkú šancu v tejto problematike zorientovať. Je teda odkázaný na milosť a nemilosť autorov, čo nie je najlepší spôsob vzájomnej komunikácie, no... Už sme to vyriešili. Samotný film s názvom Margin call je napriek úvodnej výčitke sympatický a ambiciózny.

Margin call – je výzva obchodníka, aby zákazník doplnil prostriedky na svojom účte, a to alebo hotovosťou alebo cennými papiermi. Hranica, keď obchodník posiela „margin call“ je pritom daná právnymi predpismi a pravidlami konkrétneho trhu, ako aj vnútornými predpismi a požiadavkami samotného obchodníka. Preto je vždy nevyhnutné zistiť, aké požiadavky má v tomto prípade obchodník. V niektorých prípadoch je povinnosťou obchodníka vykonať „margin cal“ alebo zákazníka informovať o tom, že sa jeho vlastné zdroje znížili, vylúčené zmluvou alebo obchodnými podmienkami obchodníka. Obchodník tak môže začať predávať cenné papiere zo zákazníckeho účtu bez toho, aby čakal na doplnenie prostriedkov. Obchodník môže predať cenné papiere zo zákazníckeho účtu, pričom nemá povinnosť zákazníka o tom dopredu informovať. Niektorí investori sa nesprávne domnievajú, že musia od obchodníka dostať „margin call“. V omyle sa teda domnievajú, že obchodník nemôže predať cenné papiere z ich účtu na doplnenie udržovaného krytia, ak ich najprv o tom neinformuje, t. j. ak ich najprv preukázateľne nekontaktuje. Z dôvodu dobrých vzťahov so zákazníkmi sa im obchodníci zväčša snažia „margin call“ poslať, no nie je to ich povinnosť.

(zdroj: Obchodovanie na úver (margin) a jeho riziká, Komisia pre cenné papiere, s. 4 – 7)

Pre debutujúceho tvorcu J. C. Chandora (scenár a réžia, t. j. autorský film) to bol veľmi slušný vstup do sveta filmu, čo bolo primerane ocenené aj množstvom cien na rôznych filmových festivaloch po celom svete. Ceny sú pre neho určite vzpruhou, ako aj motiváciou, aby pokračoval v nastúpenej ceste úprimnosti a dôslednosti pri spracovaní svojich tém, svojich problémov.

Viac sa dočítate v aprílovom čísle Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

 

 

Patrí do vydania: 
Apríl 2012