Déčko nám chýba !

Slnečný vitamín D je „pohonná” jednotka nášho organizmu. Lekári však čoraz viac upozorňujú na jeho rapídny pokles v organizme detí i dospelých. Je to daň za zmenu životného štýlu, každodenný dlhodobý pobyt v interiéri a často aj vyhýbanie sa pobytu na slnku vplyvom nie najšťastnejšej osvety. Po vyčerpávajúcej práci nie sme už schopní prekonať sa a ísť na relaxačnú prechádzku. Tí, ktorých vytiahol von psík, dobre poznajú pocit uvoľnenia, s akým sa vracajú domov. Všeobecne sme zabudli, že pre človeka je skôr vlastný prirodzený pohyb vonku, na vzduchu, na slnku, ako doma pri televízii či počítači.

Aj preto viac ako 60 % populácie má nedostatok vitamínu D, z toho asi u 25 % sa zistila jeho extrémne nízka hladina, upozorňuje štúdia publikovaná v magazíne European Journal of Clinical Nutrition. Podľa nej ochorenia súvisiace s deficitom vitamínu D predstavujú viac než polovicu celosvetovej chorobnosti populácie... V súvislosti s novodobými poznatkami o úlohe vitamínu D v organizme sú tieto správy prekvapujúce až alarmujúce. Na získanie adekvátnej dennej dávky vitamínu D potrebujeme podľa lekárov v letných mesiacoch asi 20-minutový pobyt na slnku 2- až 3-krát týždenne – pričom slnko musí byť aspoň 45º nad horizontom. Pokožka sa však nesmie spáliť, v obedňajších hodinách sa treba pobytu na slnku vystríhať! Ľudské telo vie vyrobiť 10 – 12 000 medzinárodných jednotiek IU vitamínu D(1 μg=40 IU) pri 30-minútovom opaľovaní. Tento čas však významnou mierou ovplyvňujú opaľovacie krémy s vysokými ochrannými faktormi. Už faktor 8 znižuje tvorbu D vitamínu o 95 %. Odborníci odporúčajú taký pobyt na slnku, ktorý nebude pre pokožku deštruktívny, keď sa pokožka nespáli ani intenzívne nesčervená. Za týchto podmienok nie je potrebné pobyt na slnku obmedzovať. Pre „bledokožcov” je vhodné stráviť na slnku aspoň 10 až 15 minút bez opaľovacieho krému a až následne použiť krém s ochranným faktorom. Štúdia uverejnená v European Journal of Clinical Nutrition potvrdila, že rozumný pobyt na slnku je dôležitý pre tvorbu vitamínu D, ktorý je nenahraditeľný pre rad životných pochodov v organizme.

Viac sa dočítate vo februárovom čísle Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

 

Patrí do vydania: 
Február 2012