Andrej Orban - Elektronizácia zdravotníctva

Síce dlhá cesta, no s výsledkami, ktoré nám zlepšia život. Zdravotníctvo je téma, s ktorou má skúsenosť zrejme každý občan a väčšina z nás ho využíva viac či menej pravidelne. Naše skúsenosti a názory sú rôzne a zrejme by sa pohybovali na škále hodnotenia od absolútnych plusov do absolútnych mínusov. Na čom by sa však zrejme zhodla väčšina, je konštatovanie, že v našom zdravotníctve je veľa čo zlepšovať. Ing. Andrej Orban, riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií, má na starosti jeden významný projekt, prostredníctvom ktorého by sme všetci mali pocítiť rozličné zlepšenia. Reč je o elektronickom zdravotníctve.

Keď sa povie elektronické zdravotníctvo, predstavíme si zdravotnú kartu, ktorá už nie je papierová, ale má formu počítačových záznamov. Možno si ešte dokážeme predstaviť, že na výber lieku nebudeme musieť predkladať papierovú podobu receptu. Ale elektronické zdravotníctvo bude asi o čosi zložitejší a rozsiahlejší projekt. Mám pravdu?

To, čo ste spomenuli, bude jeho súčasťou. Ale projekt elektronizácie zdravotníctva (nazývaný aj eHealth) ráta naozaj s podstatne rozsiahlejším zefektívnením procesov, výkonov, úkonov tak, aby bol výsledkom pružný systém, ktorý zlepší kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zvýši jej efektívnosť a odbúra nepotrebnú administratívu. Bude šetriť čas lekárom, zdravotníkom, zdravotníckemu personálu a takisto pacientom.

Zatiaľ síce hovoríme o projekte iba v hrubých rysoch, no i tak je zrejmé, že to nie je krátkodobý proces. A takisto sa vynára otázka, či tak zložito poprepletaný systém, aký v súčasnosti naše zdravotníctvo má, dokáže niekto efektívne informatizovať. O to sa už predsa pokúšalo zopár vlád a všetci vieme, ako to dopadlo.

Pravda je, že z hľadiska časovej náročnosti hovoríme o celej sérii projektov či dokonca Programe eHealth, ktorý si rozhodne pýta viac času, ako jedno volebné obdobie. Ak hovoríme o tom, či sme schopní ho zrealizovať, potom treba povedať, že mu predchádzalo niekoľko štúdií uskutočniteľnosti, ktoré mapovali situáciu v zdravotníctve v kontexte pripravovaných zmien. Samozrejme, vyriešiť sa musela aj otázka financií. Celý program ráta so sumou 130 miliónov eur.

Viac sa dočítate v novembrovom čísle Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

 

Patrí do vydania: 
November 2011