Román pre mužov

Recenzia filmu. Výborný názov filmu, populárny autor predlohy a scenára, iba o niečo menej atraktívny režisér, výborné herecké obsadenie na čele s Miroslavom Donutilom, atraktívne prostredie Vysokých Tatier... Môže vôbec ešte niečo ohroziť úspech takto postaveného a koncipovaného filmového diela? Odpoveď znie – môže.

Michal Viewegh (1962) patrí k najpopulárnejším súčasným spisovateľom a publicistom v Čechách (jeho knihy vyšli v celkovom náklade viac ako milión výtlačkov, pričom päť z nich bolo už i sfilmovaných), čo z hľadiska atraktívnosti a príťažlivosti filmu, ak sa na ňom zúčastňuje on ako autor námetu a scenárista, jednoznačne prospieva. Nie zriedka však odvrátenou stranou je očakávanie diváka, ktorý má na autora neustále rastúce požiadavky a očakávania. Literatúra má svoje výsostné výrazové prostriedky, pričom film sa svojich takisto nemieni a ani nemôže – vzdať. Nie zriedka sa preto môže dostať dobrá kniha do disharmónie s filmovým videním iných tvorcov, najmä režiséra a dramaturga, ktorí nechtiac môžu dielo posunúť niekam úplne inam. A pritom sa všetko deje – v mene diela, v mene umenia... Názov filmu Román pre mužov je zvolený veľmi atraktívne a príťažlivo. Tým viac, že mu predchádzal film Román pre ženy. Už týmto názvom si tvorcovia zabezpečili dostatočné publikum, čo pre každý film je priam existenčná nevyhnutnosť z hľadiska prežitia.

Viac sa dočítate v marcovom čísle Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

 

Patrí do vydania: 
Marec 2011