Tradičná čínska medicína v praxi

V predchádzajúcich číslach časopisu sme sa oboznámili so základmi Tradičnej čínskej medicíny, opísali sme si jej hlavné liečebné metódy – fytoterapiu a akupunktúru. Venovali sme sa podrobne jednotlivým životne dôležitým orgánom tela a ich hlavným funkciám z pohľadu TČM. Cieľom bolo, aby tieto základné informácie o princípoch Tradičnej čínskej medicíny umožnili vám, čitateľom, lepšie pochopiť, ako sa TČM pozerá na zdravie a chorobu človeka a aké metódy diagnostiky a liečby používa. TČM zahŕňa v sebe štyri tradičné čínske ozdravné metódy pre harmonizáciu a zdravie organizmu, z ktorých mnohé sú už známe aj u nás.

I. Metódy navracajúce zdravie a rovnováhu organizmu:

FYTOTERAPIA – odvary, prášky, tabletky, tinktúry, čaje, strava

AKUPUNKTÚRA – ihly, moxy, banky, magnety

II. Metódy upevňujúce zdravie a rovnováhu organizmu:

MASÁŽE – TuiNa (manipulácia svalstva), GuSha („zoškrabávanie vetra“) JieGu (manipulácia kostí), AnMo (hĺbková manipulácia)

QI GONG – ozdravné cvičenia, meditácie, dychové cvičenia

Používaním a kombinovaním týchto metód umožňujeme organizmu navrátiť jeho stratenú rovnováhu, teda preventívne predchádzať ochoreniam, ktoré sa môžu dlhodobým nedodržiavaním vhodnej životosprávy v organizme rozvinúť.

Viac sa dočítate v dvojčísle Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

 

Patrí do vydania: 
December 2010 - Január 2011