O tradičnej čínskej medicíne IV. časť - Životne dôležité orgány

Staroveký čínsky prístup k poznaniu sveta sa neopieral o analytické skúmanie jednotlivých dejov, ale vo všetkom videl jin-jangové premeny a variácie základnej substancie qi (energie). Napriek tomu toto odlišné ponímanie umožnilo určiť podstatu dejov a charakter aj tých najzložitejších vecí. Pre popis veľkej rôznorodosti sveta a prejavov qi starí čínski učenci stanovili ďalšie základné entity, a to päť prvkov, ako vonkajší prejav jin-jangových pomerov qi.

Túto diferenciáciu Qi opísali v Učení o piatich prvkoch Wu-sing. V západnej literatúre sa ustálil výraz päť prvkov alebo päť elementov ako paralela so starogréckym poňatím prvku ako základnej stavebnej jednotky sveta. Čínske slovo „sing“ však znamená hýbať sa, konať. Ide teda päť hybných síl, ktoré vzájomným spolupôsobením umožňujú vznik nových nezávislých foriem existencie. Jednotlivé prvky sú len prejavom a výsledok interakcie jinovej a jangovej zložky qi, ktoré sa nám navonok javia jednoznačne a charakteristicky. Päť prvkov tvorí – oheň, zem, kov, voda, drevo. To pomenovanie nám dáva predstavu o ich charaktere, hoci si ich nemôžeme predstavovať ako napr. hmotný kov alebo drevo. Pomocou nich opisujú vznik sveta, rôznorodosť života na zemi, svetové strany, striedanie ročných období, a čo je najdôležitejšie pre princípy Tradičnej čínskej medicíny, opisujú nimi človeka a celý organizmus s jeho funkciami a vzájomnými interakciami. Každému prvku je priradený životne dôležitý orgán tela, ktorý je týmto prvkom jednoznačne charakterizovaný.

Viac sa dočítate v novembrovom čísle Beauty&Woman, ktoré je už v predaji.

 

Patrí do vydania: 
November 2010